Fågelliv räddas med plasthuv

Fågelliv räddas med plasthuv Större fåglar och vissa klätterdjur kan leva farligt bland elledningarna i skogen. Birka Energis nätbolag använder sig av plasthuvar för att skydda djuren från högspänningen. Större fåglar och vissa klätterdjur kan skadas och i värsta fall dö när de sätter sig på transformatorerna och kommer i kontakt med spänningsförande delar. För att undvika att skada djuren använder Birka Energis nätbolag ett slags plastskydd som sätts på högspänningsanslutningen på transformatorerna i stolpstationerna. Skyddet kallas Huven Uven och användandet började redan i början av 90- talet. - Nu har vi beslutat att alla nya stolpstationer som i dag sätts upp ska förses med "Huven Uven", säger Bengt Johansson, chef för Region Karlstad på Birka Nät. Samarbete När ledningsnätet planeras tas hänsyn till såväl leveranssäkerhet som påverkan på miljön för människor och djur. - Ofta faller valet på kabel i mark vilket minskar risken för väderrelaterade störningar och inte stör landskapsbilden eller påverkar markanvändningen i samma omfattning som luftledning. En avgörande faktor är dock markförhållandena som kan göra kabelalternativet alltför ofördelaktigt ur ekonomisk synpunkt, säger Bengt Johansson. Luftledningar finns dock över hela Sverige och nu startar arbetet med att se över gamla anläggningar för att hitta de sträckor som är mest utsatta. Där finns det planer på att ta hjälp av andra experter. - Vi kommer ta kontakt med ornitologer som kan hjälpa oss att hitta de mest känsliga områdena. Tillsammans ska vi kunna ta fram den bästa lösningen, säger Bengt Bjäråker på Birka Näts utvecklingsavdelning. [REMOVED GRAPHICS] Detaljen som skyddar fågellivet. Huven Uven är den svarta plasthuven (tre på bilden) som sitter överst på den bruna porslinsisolatorn på stolptransformatorn. Birka Nät är ett av landets största elnätsbolag med 880.000 hushålls- och företagskunder. Vi erbjuder våra kunder enkel, säker, miljöanpassad och effektiv överföring av el. Birka Näts överföring på ca 30 TWh motsvarar en femtedel av landets totala elöverföring. Verksamheten bedrivs i 15 nätområden i södra, västra, mellersta och norra Sverige samt i Stockholm. Företaget har ca 350 anställda på 14 kontor. Birka Nät är helägt dotterbolag till Birka Energi. Birka Energi är ett av Nordens ledande energiföretag med cirka 900.000 kunder. Vi utvecklar miljöriktiga, uthålliga energisystem och tjänster för företag och hushåll. Vi möter våra kunder via två varumärken; HemEl till privatkunder och Birka Energi till företagskunder. Hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Läs mer om Birka Energi på hemsidan www.birkaenergi.se FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Bengt Bjäråker, avd Utveckling, Birka Nät 0380-556128, 070-571 61 28 Bertil Andersson, chef Nätkundservice Region Karlstad, Birka Nät 0278- 277 41 Bo Andersson, chef Nätmarknad Region Karlstad, Birka Nät 054-55 83 11 Thea Sterner, Informationsansvarig Birka Nät AB, 08-671 76 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00790/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00790/bit0002.pdf

Dokument & länkar