Ny metod säkrar elleverans i Hälsingland

Ny metod säkrar elleverans i Hälsingland Birka Energi utvecklar ny metod för att säkra elleveransen i Hälsingland. Lösningen är en slang som skjuts utanpå den befintliga blankledningen. Hälsingland är ett av de landskap i Sverige som helt naturligt är mest drabbat av trädpåfall. Träd rasar, av snöns tyngd eller av vindens kraft, ner på elledningar vilket i många fall leder till elavbrott. Med slangens hjälp kan elavbrotten minska drastiskt. Metoden har redan testats i Hälsingland. - För ett år sedan beklädde vi en ledningssträcka på tre kilometer som var mycket utsatt för trädpåfall. Än så länge har vi inte haft några avbrott, säger Bengt Bjäråker, projektledare på avdelning Utveckling på Birka Nät. Totalt sett ger metoden minimala inverkningar på miljön då det inte krävs några ökade krav på skogsavverkningar. En fördel med metoden är att endast utsatta ledningssträckor kan isoleras vilket gör den väldigt intressant från kostnadssynpunkt. Dessutom kan slangen i sig utgöra ett skydd för fåglar som flyger in i ledningar och orsakar strömavbrott. - Slangen kan med fördel användas på många ledningssträckor här i Hälsingland. Just nu pågår projektering i områden i närheten av Vetlanda i Småland och Arvika i Värmland. Slangen beräknas vara på plats innan årsskiftet och under nästa vår sker den första utvärderingen, berättar Bengt Bjäråker. Andra lösningar Varje skogsområde har sina förutsättningar och slangen är inte den ultimata lösningen överallt. Det krävs flera olika förutsättningar för att den ska vara ett alternativ. Ett krav är att ledningen går tillräckligt högt och klarar den ökade ledningsvikten. Den ökade viktbelastningen som slangen medför gör att linan sjunker och avståndet till mark får aldrig understiga sex meter. Andra sätt att minska avbrotten är att gräva ner ledningen eller byta den till en ny plastbelagd luftgående ledning, alternativt endast byta linan. - Samtliga är mycket kostnadskrävande lösningar, speciellt vid ombyggnad i förtid, och i slutändan påverkas avgifterna som nätkunden får betala. Slangen innebär att man behåller den befintliga linan som inte ens behöver monteras ner eftersom montörerna når den från en arbetskorg på plats, berättar Bengt Bjäråker. En annan lösning som Birka Nät använder sig av är att fälla "farliga" träd som kan tänkas falla ner på linan. Det är en bra men tillfällig lösning eftersom nya träd växer upp snabbt. Dessutom hänger det mycket på skogsarbetarens erfarenhet att bedöma vilka träd som ska tas bort eller inte. - Breddning av skogsgator tillämpas också. Detta innebär att vi minskar risken för "böjträd" som lägger sig över ledningen vid blötsnö. Däremot hindrar den inte de högre träden som faller vid stormar, säger Bengt Bjäråker. Birka Nät är ett av landets största elnätsbolag med 880.000 hushålls- och företagskunder. Vi erbjuder våra kunder enkel, säker, miljöanpassad och effektiv överföring av el. Birka Näts överföring på ca 30 TWh motsvarar en femtedel av landets totala elöverföring. Verksamheten bedrivs i 15 nätområden i södra, västra, mellersta och norra Sverige samt i Stockholm. Företaget har ca 350 anställda på 14 kontor. Birka Nät är helägt dotterbolag till Birka Energi. Birka Energi är ett av Nordens ledande energiföretag med cirka 900.000 kunder. Vi utvecklar miljöriktiga, uthålliga energisystem och tjänster för företag och hushåll. Vi möter våra kunder via två varumärken; HemEl till privatkunder och Birka Energi till företagskunder. Hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Läs mer om Birka Energi på hemsidan www.birkaenergi.se FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Bengt Bjäråker, projektledare Utveckling, Birka Nät, 0380-55 61 44, 070- 571 61 28 Bertil Andersson, chef Nätkundservice Region Karlstad, Birka Nät 0278- 277 41 Bo Andersson, chef Nätmarknad Region Karlstad, Birka Nät 054-55 83 11 Thea Sterner, informationsansvarig Birka Nät 08-671 76 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00430/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar