Rätt mätarsäkring påverkar nätavgiften i Småland

Rätt mätarsäkring påverkar nätavgiften i Småland Höga nätavgifter och återkommande elavbrott väcker stark kritik hos kunder i glesbygd. Birka Energis nätbolag förklarar och ger kostnadsfri rådgivning till sina kunder. Många villahushåll har idag en mätarsäkring på 20 eller 25 ampere. Då fungerar tvättmaskin, matlagning och varmvattnet i duschen utan att någon mätarsäkring går sönder. Vissa hushåll med en låg elförbrukning under hela året, exempelvis där barnen har flyttat hemifrån, skulle kunna klara sig på 16 A. - Det stämmer att en del hushåll skulle kunna säkra ned och få en lägre fast nätavgift. Men först är det viktigt att göra en noggrann kontroll av sin elförbrukning under en längre period. Under vintern stiger elförbrukningen och för att garantera att "propparna" håller är det bäst att kontrollera förbrukningen under januari och februari, säger Niklas Plath på Birka Energis nätkundservice i Nässjö och tillägger att rådgivningen från nätbolaget är helt kostnadsfri. Optimering Birka Nät rekommenderar de kunder som tror sig vara för högt säkrade att själva kontrollera sin förbrukning över ett antal månader och gärna kontakta Birka Energis nätkundservice för kostnadsfri rådgivning. Därefter kan man ta ställning till om det finns en möjlighet att säkra ned. Behörig elinstallatör gör det fysiska arbetet på mätarsäkringarnas bottenkontakter på kundens egen bekostnad. - Sedan anmäler elinstallatören ändringen till oss på Birka Energi och då får nätkunden en lägre nätavgift, säger Niklas Plath. Dyrt i glesbygd För ett hushåll i glesbygd behövs i genomsnitt tvåhundra meter luftledningar som ska jämföras med en tätort där varje hushåll klarar sig med femton till tjugo meter nedgrävd ledning. - Det säger sig självt att det är dyrare att transportera el en lång sträcka än en kort. Dessutom är risken för trädnedfall obefintlig i en tätort medan det är vanligt förekommande i glesbygd, säger Bertil Andersson, sektionschef på Birka Näts nätkundservice. Birka Nät har nu flera projekt på gång för att minska risken för elavbrott orsakade av trädnedfall i glesbygd. I ett av projekten träs en slang över den befintliga linan, en ny metod som skyddar ledningen från avbrott p.g.a. trädnedfall. I andra projekt arbetar man med fällning av "farliga träd" och breddning av ledningsgatorna. [REMOVED GRAPHICS] Kontroll av mätarsäkringen där färgen på "proppens" öga indikerar ampere. Är den blå är det 20 ampere, medan en 25 amperes säkring har gul märkfärg. Birka Nät är ett av landets största elnätsbolag med 880.000 hushålls- och företagskunder. Vi erbjuder våra kunder enkel, säker, miljöanpassad och effektiv överföring av el. Birka Näts överföring på ca 30 TWh motsvarar en femtedel av landets totala elöverföring. Verksamheten bedrivs i 15 nätområden i södra, västra, mellersta och norra Sverige samt i Stockholm. Företaget har ca 350 anställda på 14 kontor. Birka Nät är helägt dotterbolag till Birka Energi. Birka Energi är ett av Nordens ledande energiföretag med cirka 900.000 kunder. Vi utvecklar miljöriktiga, uthålliga energisystem och tjänster för företag och hushåll. Vi möter våra kunder via två varumärken; HemEl till privatkunder och Birka Energi till företagskunder. Hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Läs mer om Birka Energi på hemsidan www.birkaenergi.se FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Bertil Andersson, chef Nätkundservice Region Karlstad, Birka Nät 0278- 277 41 Bo Andersson, chef Nätmarknad Region Karlstad, Birka Nät 054-55 83 11 Patrick Ekman, Nätmarknad Birka Nät, 0300-312 41 Thea Sterner, informationsansvarig Birka Nät 08-671 76 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00800/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00800/bit0002.pdf

Dokument & länkar