Solceller och energisnål upplysning på Stockholms Centralstation

Solceller och energisnål upplysning på Stockholms Centralstation Vid IT-stationen i Centralstationens stora biljetthall, får resenärerna svar på sina frågor direkt från monitorer och webbsidor. Den elektroniska utrustningen och personalen på plats hjälper nu till med upplysningarna i ljuset från energisnåla lysdiodlampor. Solceller ovanför spår 11 och 12 genererar den elektricitet som behövs för lamporna. Genom att byta ut belysningen vid IT-stationen sparas energi. Lysdiodlamporna drar 70 procent mindre energi än glödlampor. Och den energi som går åt här, genereras i solceller som monterats på taket över uppgången från spår 11 och 12 mot Klarabergsviadukten. - Lysdiodlampor har tidigare använts som enfärgad belysning i till exempel trafiksignaler. Nu vill vi visa att denna typ av energisnål belysning även kan användas med vitt ljus och som estetisk belysning i innemiljöer. Därför har vi låtit specialdesigna armaturen som lysdioderna sitter i av skulptören Leif Bolter, säger Ulrika Johansson, miljösamordnare på SJ AB. - Hela projektet har bekostats av den miljöfond som SJ AB, Green Cargo och Birka Energi bildade i januari 2000. Miljöfonden byggs upp av den extra avgift SJ AB och Green Cargo betalar för att få miljömärkt el, det vill säga el från förnybara källor. Köpet av miljömärkt el har bidragit till att SJ AB och Green Cargo fått sin verksamhet godkänd som Bra Miljöval av Svenska Naturskyddsföreningen. - Att vi och SJ AB köper miljömärkt el från Birka Energi är för oss ett sätt att långsiktigt påverka energisystemet och skapa en efterfrågan av förnybar energiproduktion. Satsningar på miljöprojekt är en positiv bieffekt av de resurser miljöfonden får genom vårt köp av miljömärkt el. Solcellerna och lysdiodlamporna på Stockholms Central är en synlig förbättring som vi hoppas ska bidra till upplysning för många, säger Johan Sandström från Green Cargos miljöavdelning. - Det här är det tredje miljöprojektet bekostat av miljöfonden. Sedan tidigare pågår projekt för framtagande av styrsystem för automatisk reglering av värme och belysning till uppställda tågvagnar samt för att rädda den utrotningshotade Gullspångslaxen. Laxarten är en av de få sötvattenslevande laxarter som har kvar sina ursprungliga genetiska egenskaper. Kontaktpersoner: Johan Sandström, Green Cargos miljöavdelning, tfn 08-7622673 Ulrika Johansson, Miljösamordnare SJ AB, tfn 08-762 39 03 Hans Åkesson, Birka Energi, tfn 0300-31273. 1 januari 2001 delades SJ upp i tre koncerner. SJs persontrafikdivision blev då SJ AB och SJs godstransportdivision blev Green Cargo . SJ AB säljer och producerar resor med tågresor som kärnaffär. SJ AB utför ca 70 procent av persontågstrafiken på järnväg i Sverige och har fått alla resor med eltågen godkända som Bra Miljöval av Svenska Naturskyddsföreningen Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas. Green Cargo kör ca 80 procent av godstågen i Sverige. Green Cargo har fått verksamheten godkänd som Bra Miljöval av Svenska Naturskyddsföreningen. Birka Energi är ett av Nordens ledande energiföretag med cirka 900 000 kunder. Vi utvecklar miljöriktiga, uthålliga energisystem och tjänster för företag och hushåll. Vi möter våra kunder via två varumärken; HemEl till privatkunder och Birka Energi till företags-kunder. Hela företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Huvudverksamheterna är försäljning, distribution och produktion av el, fjärrvärme/kyla och stadsgas. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/26/20011221BIT01380/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/26/20011221BIT01380/bit0002.pdf

Dokument & länkar