Trondheims kommun ändrar förutsättningarna för samarbete med Birka Energi

Trondheims kommun ändrar förutsättningarna för samarbete med Birka Energi Ägarna till Trondheim Energiverk AS, Trondheims kommun, har beslutat att försöka sälja ut upp till 49 procent av bolaget. Därmed ändras förutsättningarna för samarbetet med Birka Energi AB som avtalades i juni kring ett 50/50-ägt gemensamt bolag för elförsäljning och tillhörande energitjänster i Norge. Avtalet villkorades av Trondheim kommuns godkännande, men nu ändrar alltså Trondheims kommun förutsättningarna och hela samarbetsfrågan kommer i nytt ljus. - Vi har haft ett långt och fruktbart samarbete med Trondheim, och ser fortfarande goda affärsmässiga grunder för att fortsätta detta, säger Tomas Bruce, koncernchef i Birka Energi. Nu får vi avvakta vad kommunens utförsäljningsbeslut innebär innan vi ser om och hur vi kan fortsätta och utveckla vårt samarbete. Birka Energi bildades under 1998 genom ett samgående mellan Gullspång Kraft och Stockholm Energi. Birka Energi är Sveriges största energibolag räknat i antalet kunder. Bolaget ägs till lika delar av Stockholms Stad och det finska börsnoterade energiföretaget Fortum abp. Kontaktpersoner Koncernchef Tomas Bruce, Birka Energi AB, tel +46 8 671 79 60, mobil +46 70 771 79 60 Informationsdirektör Merril Boman, Birka Energi AB tel: +46 8 6717951, mobil: +46 70 590 79 75 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00300/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar