Birka Norden AB expanderar och köper Kraftfinans AS

Birka Norden AB expanderar och köper Kraftfinans AS Birka Norden AB och Kraftfinans AS blir ett bolag - ett av de ledande bolagen för handel med el. Birka Norden kommer med Norden som bas att vara verksamt i Europa och har i utgångsläget kontor i Stockholm och Oslo. Birka Norden och Kraftfinans har uppnått goda resultat och utvecklats snabbt under det gångna året. Den snabba tillväxten och det ökade antalet uppdrag kräver större resurser. Bolagen har hittills i år omsatt ca 40 TWh och kommer genom samgåendet att kunna utvecklas i en snabbare takt. Per-Olof Granström, vd för Birka Norden och för det sammanslagna bolaget, ser positivt på samgåendet då det breddar ägandet och öppnar upp för ytterligare möjligheter på marknaden. Björn Horten, vd i Kraftfinans, kommer att vara ledare för Birka Nordens kontor i Norge. Affärsidén att vara en strategisk samarbetspartner för större basindustri, energibolag och producenter har slagit väl ut, och kommer att vara en framgångsfaktor i Europa, säger Åke Pettersson, styrelseordförande i Birka Norden. Att vara aktiv på energimarknaden kräver en stor kapitalbas. Birka Norden blir en finansiellt mycket stark part på marknaden, säger Gustav Sandström, styrelseordförande i Kraftfinans. Birka Norden utökar sin verksamhet och kommer även i fortsättningen att vara en fristående aktör på den avreglerade elmarknaden. Birka Nordens ägare blir: Akershus Kraft AS Birka Energi AB Hedmark Energi Imatran Voima Oy Trondheim Energiverk AS För ytterligare upplysningar: Åke Pettersson, ordförande i Birka Norden AB, tfn: +46 8 671 88 90 Gustav Sandström, ordförande i Kraftfinans AS, tfn: +46 8 407 23 00 Per-Olof Granström, vd i Birka Norden AB, tfn: +46 8 442 53 80 Björn Horten, vd i Kraftfinans AS, tfn: +47 22 94 11 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/03/19981203BIT00090/bit0001.doc

Dokument & länkar