Bisnode delårsrapport januari-juni 2011

 

April-juni

 • Försäljningsintäkter 1 054 (1 111) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 116 (104) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 11,0 (9,3) procent
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 (41) MSEK

Januari-juni

 • Försäljningsintäkter 2 105 (2 273) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 232 (242) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 11,0 (10,7) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 226 (192) MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Organisk tillväxt om -2 procent
 • Fortsatt svag utveckling inom Marketing Solutions
 • God tillväxt inom Credit Solutions och Software and Applications
 • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten
 • Stärkt marknadsposition i regionerna Central Europe och Nordic genom bolagsförvärv i Kroatien, Polen, Tjeckien, Slovakien, Sverige och Norge

För mer information, kontakta:

Johan Wall, vd och koncernchef Bisnode
Telefon: +46 8 558 059 31
Mobil: +46 705 54 18 00
Epost: johan.wall@bisnode.com

Fredrik Åkerman, finansdirektör
Telefon: +46 8 558 059 35
Mobil: +46 704 15 23 65
Epost: fredrik.akerman@bisnode.com

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes affärsinformationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 17 europeiska länder med drygt 3 000 anställda. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonnier. För mer information se www.bisnode.com 

Taggar:

Om oss

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och ta hand om sina kunder igenom kundens hela livscykel. Det gör vi genom att använda smart data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Vi sysselsätter 2 400 personer i 19 länder och har vårt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar