Bisnode förutser näringslivets jobbtillväxt

I Österåkers kommun kommer jobbtillväxten att vara störst i landet de kommande åren. I Salem arbetar 30 procent av de anställda i näringslivet på ett nystartat företag. I Älmhult jobbar 77,5 procent av de anställda i det privata näringslivet i ett utlandsägt företag. I Kiruna har näringslivet högst omsättningstillväxt och avkastning på totalt kapital. Nu släpper Bisnode analysen som visar den förväntade jobbtillväxten och hur det går för det privata näringslivet i Sveriges kommuner.

Det går bra för det privata näringslivet i Österåkers kommun. Företagen är framgångsrika och näringslivet har den perfekta mixen av företag för att skapa Sveriges bästa jobbtillväxt de kommande åren.

7914 personer är anställda inom det privata näringslivet. Nästan var femte person arbetar i ett nystartat företag, 81,6 procent arbetar i ett lokalt förankrat företag och endast 5,6 procent är anställda i ett utlandsägt företag. Den största branschen är Hälsa och utbildning.

”Näringslivet i Österåker är inte bäst inom något av de bedömningskriterier som påverkar jobbtillväxten, men de är starka inom samtliga och kombinationen gör dem till den kommun där näringslivet kommer att anställa mest de närmaste åren”, säger Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode.

Genom att analysera näringslivet och jobbtillväxten i kommunerna historiskt har Bisnodes analytiker kommit fram till en formel som visar förväntad jobbtillväxt. Välmående företag och en bra mix i näringslivet är avgörande för framgången.

Se hela listan på förväntad jobbtillväxt

Nystartade företag
Allra bäst är det med lokalt förankrade företag och nystartade företag i en bra storleksmix.

Antalet anställda i nystartade företag i Sverige ökar varje år och varierar mycket mellan kommunerna. I Salem arbetar 29,5 procent i ett företag som startades för mindre än fem år sedan. I Munkfors arbetar 1,5 procent av de anställda i det privata näringslivet i ett nystartat företag.

”I Salem är nyföretagandet starkt och framgångsrikt, företagen går så br att de vågar anställa personal vilket gynnar tillväxten mycket”, säger Per Weidenman.

Se hela listan på andel nystartade företag i kommunerna

Lokalt förankrade företag
Antalet anställda i lokalt förankrade företag har ökat med fem procent sedan 2008.

De lokalt förankrade företagen, med huvudkontoret i kommunen, är lojala och har sina rötter djupt fästa i marken. De har en hög uthållighet och satsar på sin ort.

Se hela listan på andel lokalt förankrade företag i kommunerna

Utlandsägda företag
Utlandsägda företag har minskat antalet anställda i Sverige med tre procent mellan 2008 och 2012.

”Ett utlandsägt företag som etablerar sig i en kommun får en positiv effekt på jobbtillväxten initialt. Många av dem startar upp en stor enhet och anställer många. Statistiken visar ändå att de innebär en risk i längden med minskad sysselsättning över tid. Analyserna visar att lokalt förankrade företag har en längre uthållighet, till skillnad från utlandsägda företag som tenderar att lägga ner verksamheten i kommunen om affärerna inte går tillräckligt bra”, Per Weidenman.

Andelen anställda i utlandsägda företag varierar mycket mellan kommunerna. Älmhult, Perstorp och Finspång toppar listan över anställda i utlandsägda företag. Valdemarsvik finns i botten. Där arbetar ingen i ett utlandsägt företag.

Se hela listan på andel utlandsägda företag i kommunerna

De lokala företagens nyckeltal
I Kiruna ökar omsättningstillväxten mest i landet, med ett genomsnitt på 6,6 procent. Längst ner på listan befinner sig Lessebo där näringslivets omsättning minskade med 1,3 procent under 2013. 

Se hela listan på omsättningen i kommunernas näringliv

Företagen i Kiruna har även högst avkastning på totalt kapital, 10,9 procent. I Högsby är avkastningen lägst i landet, med 1 procent. 

Se hela komunlistan på avkastning på totalt kapital

I Falun har företagen 60,7 procents soliditet och toppar listan. I Grästorp har de 27,5 procents soliditet och är därmed den kommun där företagen har lägst soliditet. 

Se hela listan över kommunernas näringslivs soliditet

FöR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

PER WEIDENMAN, Senior Analytiker Bisnode

+46 70-674 88 45

per.weidenman@bisnode.com

ELIN LJUNG, Marknads- och kommunikationschef på Bisnode Sverige

+46 70 8661040


elin.ljung@bisnode.com

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är mer än 2700 medarbetare i 18 länder. Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Taggar:

Om oss

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och ta hand om sina kunder igenom kundens hela livscykel. Det gör vi genom att använda smart data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Vi sysselsätter 2 400 personer i 19 länder och har vårt huvudkontor i Stockholm, Sverige.