Lars Save avgår som VD för Bisnode

Bisnodes grundare Lars Save avgår som vd och koncernchef för bolaget. Styrelseordförande Håkan Ramsin träder in som arbetande styrelseordförande och tillförordnad vd fram till det att en ny vd och koncernchef har utsetts. Lars Save lämnar sina uppdrag i början av februari 2008 och kommer därefter att stå till bolagets förfogande under en period.

– ”Lars Save har under tjugo år framgångsrikt byggt upp koncernen till en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation. Lars har beslutat att avgå i en tid där verksamheten levererar sitt genom tiderna högsta resultat och nu står inför en ny strategisk expansionsfas i Europa. Jag kommer att ta en aktivare roll i bolaget som arbetande styrelseordförande, och styrelsen inleder omedelbart arbetet med att utse en ny koncernchef”, säger Håkan Ramsin, styrelseordförande i Bisnode.

– ”2007 kommer på alla punkter bli ännu ett rekordår för Bisnode och det har varit tjugo fantastiska år där jag som entreprenör och industrialist har fått utveckla koncernen till den ledande position vi har idag på flera marknader. Vi har gått från en nordisk lokal spelare till en sann paneuropeisk aktör med över 3000 medarbetare i 19 länder. Bisnode har från 1987 vuxit från 125 MSEK till dryga 4 miljarder SEK med god lönsamhet och står nu väl rustat inför framtiden med en stark organisation och fantastiska medarbetare”, säger Lars Save.

Lars Save lämnar sitt uppdrag som koncernchef den 4 februari i samband med ordinarie styrelsemöte, men kommer under en period att finnas i en senior rådgivarroll åt bolaget och ägarna.

Lars Save började bygga upp ett affärsområde inom digital företagsinformation i Bonnierkoncernen 1987. Under 2005 förvärvade Ratos 70 procent av Bonnier Affärsinformation från Bonnier, varefter Infodata konsoliderades in i koncernen 2005. Under 2006 genomfördes namnändringen till Bisnode.

Om oss

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och ta hand om sina kunder igenom kundens hela livscykel. Det gör vi genom att använda smart data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Vi sysselsätter 2 400 personer i 19 länder och har vårt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar