Soliditets Betalningsindex: Kraftigt försämrad betalningsdisciplin i offentlig sektor

Andelen sena betalare har ökat kraftigt i den offentliga sektorn det senaste året. Myndigheter och statliga bolag har idag sämre betalningsdisciplin än många privata företag. Det framgår av kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditets Betalningsindex.

Soliditets Betalningsindex visar att andelen sena betalare inom den offentliga sektorn uppgick till 47 procent i april 2008. Det är en ökning med 8,6 procentenheter jämfört med april 2008 då andelen sena betalare var 37 procent. Ingen annan bransch eller sektor redovisar en lika stor ökning. ”Försämringen av myndigheternas betalningsmoral har gått anmärkningsvärt snabbt och är oroande. Den offentliga sektorn borde föregå med gott exempel när det gäller att snabbt betala sina räkningar. Nu är myndigheterna i stället sämre än stora delar av privata näringslivet”, säger Soliditets VD Krister Jörlén. Längre betalningstider drabbar inte minst småföretag, som kan få likviditetsproblem när de som leverantörer tvingas acceptera längre betalningstider än normalt. ”Förmodligen har många statliga myndigheter stramat upp sina betalningsrutiner i finanskrisens spår. Jag förstår detta men de senare betalningarna från myndigheter innebär att den offentliga sektorn faktiskt bidrar till att förvärra lågkonjunkturen”, säger Krister Jörlén. Högst andel sena betalare finns bland företag inom information och kommunikation, följt av tillverkningsindustrin och offentlig förvaltning, som främst består av olika myndigheter, inklusive försvaret. Lägst andel sena betalare finns inom jord- och skogsbruk. Tabell över sena betalare återfinns i PDF-versionen av pressmeddelandet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar