Stockholmsföretag sämst i landet på att betala räkningar

Betalningsmoralen i Västmanland och Småland försämras snabbt. Bolag i Norrland betalar i tid.

Företag i Stockholms län är sämst i landet på att snabbt betala räkningar. Det framgår av kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditets Betalningsindex för april 2009. ”Lågkonjunkturen gör tyvärr svenska företag sämre på att betala räkningarna, det ser vi tydligt över nästan hela landet. Glädjande nog finns det också län som visar motsatt utveckling, där har betalningsdisciplinen förbättrats trots krisen”, säger Soliditets VD Krister Jörlén. I Stockholms län betalar hela 48,6 procent av företagen sina räkningar senare än andra bolag av jämförbar typ. Det kan jämföras med företag i Västernorrland, där motsvarande siffra är 35,9 procent. Genomsnittet för hela riket är 43,6 procent. ”En förklaring till den höga andelen sena betalare i Stockholm är att många företag inom finans-, försäkrings- och informationsbranscherna. Detsamma gäller även statliga och andra myndigheter, som ofta ligger i Stockholm”, säger Krister Jörlén. Soliditets Betalningsindex visar att fler företag än tidigare dröjer med att betala sina fakturor, som en följd av finanskrisen och sämre tider. Störst är försämringen bland företag i Västmanland där andelen sena betalare ökat från 44,1 procent till 48,4 procent på ett år. Även i Kalmar, Jönköpings och Kronobergs län har det skett en påtaglig försämring. ”Det är tydligt att lågkonjunkturen slår direkt mot många småländska industriföretag. I denna region finns många underleverantörer till den krisdrabbade bilindustrin”, säger Krister Jörlén. Betalningsmoralen har försämrats i de flesta delar av landet. Det finns dock undantag; i Örebro och Östergötlands och Västernorrlands län har faktiskt andelen sena betalare minskat jämfört med april 2008. ”Det är mycket små förbättringar det handlar om, men en tolkning är att bolagen i dessa delar av landet inte har drabbats av krisen lika starkt”, säger Krister Jörlén.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar