Ung kvinnlig vd knappar in i lönematchSolna 2012-03-26

Ung kvinnlig vd knappar in i lönematch

Kvinnliga vd:ar under 45 år ökade sina löner med 5,4 procent 2010, vilket är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig vd. Men fortfarande tjänar kvinnliga vd:ar klart mindre än manliga.

Affärsinformationsföretaget Soliditet har kartlagt inkomst av tjänst mellan åren 2009 och 2010 för de 52 000 personer som är vd för ett aktiebolag. Löneökningen var under 2010 2,3 procent vilket kan jämföras med 2,2 procent hos samtliga inkomsttagare. Bäst var löneutvecklingen för kvinnor under 45 år vars löner ökade med 5,4 procent.

"Det är tydligt att unga kvinnliga ledare är attraktiva på arbetsmarknaden. I de yngre åldersgrupperna är även andelen kvinnor högre, närmare var sjätte vd är kvinna jämfört med var sjunde om man ser till samtliga åldersgrupper", säger Soliditets vd Patrik Attemark.

Kvinnliga vd:arna har dock lägre inkomster än sina manliga kollegor i samtliga åldersgrupper. År 2010 tjänande den genomsnittliga kvinnliga vd:n 82 procent av vad en manlig vd tjänade samma år. Median-vd:n tjänar 436 196 kronor om året av tjänst eller cirka 36 000 kronor i månaden. Vd-kvinnornas medianlön är cirka 373 000 kronor och männens 454 000 kronor.

"De flesta vd:ar har helt normala löner, även de som leder relativt stora företag. vd:ar som tjänar över en miljon kronor om året finner man främst i bolagen som omsätter över 100 miljoner kronor om året", säger Patrik Attemark.Kommentarer: Patrik Attemark, vd för AAA Soliditet AB Tel. 070-838 40 92 E-post: patrik.attemark@soliditet.se

Frågor om undersökning och statistik: Emilio Villegas, Analyschef, AAA Soliditet AB Tel. 08-5190 1115 E-post: emilio.villegas@soliditet.se

? De kvinnliga vd:arnas inkomstutveckling uppvisar en större spridning än männens. De yngsta kvinnorna (– 44 år) hade den hösta inkomstökningen av samtliga åldersgrupper på 5,4 procent.
? För de yngre åldersgrupperna, – 44 samt 45 – 49 år, har de kvinnliga vd:arna en högre inkomstökning än genomsnittet.

? Kvinnliga vd:ar har lägre inkomster oavsett ålder och deras inkomster ligger mellan 78–84 procent av de manliga inkomsterna.
Sida 3 (2)

Sida 1 (2)

Dokument & länkar