Bisnode avyttrar Svenska Nyhetsbrev

Bisnode avyttrar Svenska Nyhetsbrev AB, en oberoende leverantör av nischade affärsnyheter, till Bonnier Business Press International AB. Avyttringen är i linje med Bisnodes strategi att renodla kärnverksamheten för att fokusera på tillväxt och ett ökat kundvärde. 

Svenska Nyhetsbrev är en leverantör av oberoende affärsnyheter inom försäkring, pensioner, fond och bank, läkemedel och apotek, telekom samt energi. Svenska Nyhetsbrev omsatte 2012 cirka 34 miljoner kronor och har 26 anställda.

”Bisnodes strategi är att renodla verksamheten och samtidigt frigöra kraft inom Bisnodes kärnerbjudande för att stärka vår position på marknaden. Avyttringen av Svenska Nyhetsbrev är i linje med vår strategi och förenklar realiseringen av synerigier för att nå verksamhetens fulla potential”, säger Björn-Erik Karlsson Regionchef Bisnode Norden.

Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig påverkan på Bisnodes resultat

För mer information kontakta:

Björn-Erik Karlsson, Regionchef Norden
Tel: +46 70 5884124
E-post: bjorn-erik.karlsson@bisnode.com

Fredrik Åkerman, Finansdirektör
Tel: +46 70 415 23 65
E-post: fredrik.akerman@bisnode.com

Om Bisnode:
Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation med ett komplett utbud av onlinetjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Med hjälp av Bisnodes affärsinformationstjänster kan företag öka sin försäljning, minska sina risker och förbättra sina dagliga affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 19 europeiska länder med drygt 3 000 anställda. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonnier. För mer information se www.bisnode.com

Taggar:

Om oss

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och ta hand om sina kunder igenom kundens hela livscykel. Det gör vi genom att använda smart data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Vi sysselsätter 2 400 personer i 19 länder och har vårt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Prenumerera