Bisnode avyttrar verksamhet inom it-konsultation

Affärsinformationsföretaget Bisnode har idag slutfört försäljningen av bolaget Bisnode Applicate AB. Verksamheten har tidigare bedrivits inom Bisnode Information AB. Köpare är IT-konsultbolaget Knowit. Avyttringen är en del av arbetet med att renodla Bisnodes verksamhet som leverantör av kredit-, marknads- och affärsinformation.

Knowit tar över kunder som huvudsakligen köper tjänster som systemutveckling och systemförvaltning. Tjugoen medarbetare i Malmö och Stockholm följer med in i Knowits verksamhet. Huvuddelen av verksamheten finns i Malmö. Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig påverkan på Bisnodes resultat. 

”Den del av verksamheten som avyttras erbjuder systemutveckling och löpande systemförvaltning med fokus på IT-konsultation och har därför en annan affärsmodell än vår övriga verksamhet inom Bisnode. Försäljningen är ett naturligt steg mot renodlingen av Bisnode som en leverantör av högkvalitativ beslutsinformation”, säger Björn-Erik Karlsson, Nordenchef Bisnode.

”Förvärvet ger oss flera intressanta kunder inom privat och offentlig sektor och kompletterar oss på ett bra sätt. Vi stärker också vår leveransförmåga inom kvalificerad systemutveckling och systemförvaltning. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att erbjuda åtaganden kopplat till helhetsansvar”, säger Mats Ohlsson, ansvarig för förvärv på Knowit.

För mer information, kontakta

Björn-Erik Karlsson, Regionchef Bisnode Norden

Tel 46 70 588 41 24

E-post: bjorn-erik.karlsson@bisnode.com

Om Bisnode

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder.

Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com.

Om oss

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och ta hand om sina kunder igenom kundens hela livscykel. Det gör vi genom att använda smart data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Vi sysselsätter 2 400 personer i 19 länder och har vårt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Prenumerera

Citat

Försäljningen är ett naturligt steg mot renodlingen av Bisnode som en leverantör av högkvalitativ beslutsinformation
Björn-Erik Karlsson, Nordenchef Bisnode