Bokslutskommuniké 2012

Det gångna årets sista kvartal blev resultatmässigt bättre än motsvarande period föregående år.

Oktober-december

 • Försäljningsintäkter 1051 (1 167) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 125 (106) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 11,9 (9,1) procent
 • Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 12,2 (9,1)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 126 (140) MSEK

Januari-december

 • Försäljningsintäkter 3 935 (4 310) MSEK
 • Rörelseresultat EBITA 511 (447) MSEK
 • Rörelsemarginal EBITA 13,0 (10,4) procent
 • Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat 8,8 (10,5)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 220 (360) MSEK

Väsentliga händelser

 • Omfattande förändringsprogram under genomförande med syfte att skapa
  ”Ett Bisnode”
 • Organisk försäljningsutveckling +1 % (efter justeringar för valutaeffekter)
 • Fortsatt god tillväxt och resultatutveckling inom Credit Solutions men fortsatt
  svag försäljningsutveckling för bolagen inom Marketing Solutions
 • Nytt 10-årigt partneravtal med Dun & Bradstreet International för 11 marknader tecknat i början av augusti
 • Renodling av verksamheten genom avyttringar av kvarvarande bolag inom
  Product Information

VD kommentar


”Det gångna årets sista kvartal blev resultatmässigt bättre än motsvarande period föregående år. Framför allt såg vi en klar förbättring både försäljnings- och resultatmässigt i region BeNeFra. Det är med stor spänning vi nu ser fram emot förändringens år 2013.

Bisnode bejakar och välkomnar den snabba tekniska och digitala utvecklingen. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att fatta bättre beslut och vägen till att bli framgångsrika med detta går genom att förändra vår bolagsstruktur i grunden. Vi kommer att gå från en löst sammansatt federation till en koncern med fokus på innovation och effektivitet.

För att kunna uppfylla vårt mål behöver vi fördjupad kunskap om våra kunders behov. Vi måste utöka vår analytiska förmåga, bygga ännu bättre lösningar som kan integreras i kundernas arbetsflöde och bli ännu effektivare på att kombinera kunddata med Bisnodes egen data. Tack vare att vårt partnerskap med Dun & Bradstreet förlängdes med ytterligare 10 år har vi även försäkrat tillgången till global data.

Vi kommer under 2013 bli ”Ett Bisnode” på alla marknader där vi verkar. Vi kommer att uppdatera och utveckla vår produktportfölj. Vi ska flytta samman i moderna lokaler på de orter där vi idag sitter utspridda. Vi ska också verka för ökat kompetensutbyte och bredare kontaktytor för att därigenom kunna erbjuda våra kunder ännu fler möjligheter. Sist men inte minst i ska vi bli ännu bättre på att utnyttja kraften hos våra medarbetare.

Resan mot framtiden har börjat.”

Lars Pettersson, koncernchef Bisnode

LARS PETTERSSON

Koncernchef

Telefon: 08-558 059 31

Mobil: 0705-17 28 02

E-mail: lars.pettersson@bisnode.com

FREDRIK ÅKERMAN

Finansdirektör

Telefon: 08-558 059 35

Mobil: 0704-15 23 65

E-mail: fredrik.akerman@bisnode.com

Bisnode är en av Europas ledande leverantörer av affärsinformation med ett komplett utbud av tjänster inom marknads-, kredit- och affärsinformation. Bisnodes erbjuder relevant information för varje enskild beslutsfattare som underlag för att fatta bättra affärsbeslut. Koncernen hjälper över 200 000 företag att minimera riskerna, maximera försäljningen och ta bättre affärsbeslut. Bisnode bildades 1989 och finns i 17 europeiska länder med drygt 3 000 anställda. Bisnode ägs till 70 procent av Ratos och 30 procent av Bonnier. För mer information se www.bisnode.com

Taggar:

Om oss

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och ta hand om sina kunder igenom kundens hela livscykel. Det gör vi genom att använda smart data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Vi sysselsätter 2 400 personer i 18 länder och har vårt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det gångna årets sista kvartal blev resultatmässigt bättre än motsvarande period föregående år.
Lars Pettersson, koncernchef Bisnode