Undersökning visar att svenska företag ligger efter inom sociala medier

En kartläggning som PR-byrån Bite Communications har låtit genomföra visar att svenska börsnoterade bolag generellt har lägre närvaro inom sociala medier jämfört med amerikanska företag. Den svenska listan toppas av Ericsson som dock har en bit kvar till amerikanska datortillverkaren Dell.

Studien syftade till att ta reda på i vilken utsträckning de 20 största IT- och telekombolagen i Sverige och USA, noterade på Nasdaq OMX, använder sig av sociala medier i sitt kommunikationsarbete. Resultaten jämfördes sedan även med de 20 största noterade bolagen i Sverige. Totalt ingår 60 företag i studien som omfattar företagens pressrum, webbplatser, företagsbloggar samt deras närvaro inom sociala medier. Undersökningen omfattade totalt nio kategorier och 42 kriterier. Resultatet visar att de svenska IT- och telekombolagen är sämre på att använda sig av sociala medier i syfte att kommunicera externt: medeltalet är 3,75 mot de amerikanska bolagens 16,6 (av maximala 36). De största svenska börsbolagen klarade sig däremot i genomsnitt bättre med 7,9 i indexpoäng. Det bästa svenska bolaget är Ericsson som med 18 poäng kan jämföra sig med företag som Juniper och Adobe Systems. Däremot har Ericsson en bit kvar till Dells betydligt bättre placering med 27 poäng. Det delägda dotterbolaget Sony Ericsson får 16 poäng. När det gäller svenska bolag utanför IT- och telekombranschen får Volvo, Scania och Skanska högst poäng. - Vi hade räknat med att de svenska bolagen skulle få något sämre resultat än de större amerikanska företagen, men vi trodde inte att det skulle bli så stor differens. Det är överraskande att vissa av de svenska bolagen inte ligger längre fram inom sociala medier. Men det finns ett par lysande undantag som Ericsson, Volvo och Scania, säger Henrik Östmark på Bite Communications. Av de 40 undersökta svenska bolagen får Scania full poäng vad gäller kategorin Social Media Newsroom. Även Dell har maximalt antal poäng inom denna kategori då man bland annat låter användaren betygsätta pressmeddelandena. Studien visar att majoriteten av de svenska företagen ofta publicerar sina pressmeddelanden i enkelt textformat. I vissa fall finns det även nedladdningsbara bilder samt i några enstaka fall videoklipp. - Ett modernt pressrum anpassat för sociala medier ska inte bara innehålla information och bild, utan även bjuda in till dialog och göra det enkelt för användaren att sprida vidare företagets information, säger Henrik Östmark. Skanska och Ericsson utmärker sig med ett flertal företagsbloggare. Microsoft är mest representerat ute på olika sociala medier-sajter. Av de svenska bolagen är det Volvo som får flest poäng inom samma kategori. Topp 5 av de amerikanska IT-bolagen 1. Dell 27p 2. Intel 26p 3. Cisco 25p 4. Oracle 23p 5. Google 22p Topp 5 av de svenska IT-bolagen 1. Ericsson 18p 2. TeliaSonera 7p 3. Tele2 5p 4. Beijer El 5p 5. TradeDoubler 5p Topp 5 - Sveriges största företag 1. Ericsson 18p 2. Volvo 18p 3. Scania 14p 4. Electrolux 13p 5. Skanska 12p Undersökningen täcker följande områden: * I vilken utsträckning företagens pressrum använder sociala funktioner. * Företagens webbplatser och förmågan att använda web 2.0-teknik. * Närvaron på de största sociala nätverksajterna (enligt Alexa.com) inom foto, video, sociala nätverk, social bookmarking och wikipedia. Hela listan och undersökningens kriterier finns på www.socialmediaindex.se Presentationen finns på www.slideshare.net/bitesweden Bilder finns på www.flickr.com/photos/bitesweden Jämförelsen skedde under maj månad och ingår delvis som ett examensarbete på Umeå universitet "Business 2.0 - En kvantitativ studie av hur IT- och telekomföretag i Sverige och USA använder sociala medier". För mer information, vänligen kontakta: Henrik Östmark Bite Communications Tel: 08-4020110/0705-236710 E-post: henrik.ostmark@bitepr.se Om Bite Communications Bite är en kanaloberoende och nyskapande pr-byrå med erfarenhet från både traditionell och digital media. Bite levererar innovativa lösningar till dagens och morgondagens ledande varumärken som AMD, Facebook, Microsoft och Sony. Företaget grundades 1995 och finns representerat av mer än 160 Bajtare i England, USA, Asien, Kanada och Sverige. Det svenska kontoret fungerar som hubb för nordiska och nationella kampanjer och representerar varumärken som British Telecom, RedBull, Warner och Xerox. För mer information gå in på www.bitepr.com.

Taggar:

Prenumerera