Alvesta Energi ny delägare i Bixia

Det står nu klart att Alvesta Energi med en kundstock på cirka 5000 kunder blir elhandelsbolaget Bixias tionde delägare per den 1 mars 2012. Som ersättning utgår ett aktieinnehav. Bixia som är Sveriges fjärde största elhandelsbolag förstärker därmed sin position i Småland.

Sedan elmarknaden avreglerades har det skett en successiv konsolidering och mycket tyder på att konsolideringen kommer att öka. För att möta utvecklingen och vara konkurrenskraftiga även i framtiden har Bixia en uttalad tillväxtstrategi som bygger på både organisk och strukturell tillväxt.

- Vi är mycket glada över att Alvesta Energi har valt att bli en del av Bixia. Samgåendet ligger helt i linje med att stärka konsumenternas roll och bli bättre på att tillmötesgå kundernas behov. Det är klart att vi är smickrade över att marknaden tror på oss, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

- Genom samgåendet med Bixia kommer våra kunder få ta del av ett större produktutbud samtidigt som vi behåller och förstärker vår lokala kundservice. Därför känns det tryggt och bra att gå in i det här samarbetet, säger Gert Bengtsson, vd på Alvesta Energi.

Stark lokal förankring och närproducerad förnybar el
Bixias koncept går ut på att bevara det lokala ägandet och de lokala kontoren samt att ta tillvara på den förnybara el som produceras lokalt.

- Den lokala förankringen är viktig för oss på Bixia och vi tror på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar. Vi är också ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskalig förnybar el i Norden. Vi gör flera insatser för en minskad klimatbelastning och kan redan idag erbjuda en rad olika produkter och tjänster på området. Till exempel vår miljöfond, våra solelspaket och framgångsrika samarbeten inom vindkraftsproduktion, säger Tom Istgren.

Kontaktuppgifter
Tom Istgren, vd Bixia AB, 070-313 97 42
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia AB, 076-828 58 11
Gert Bengtsson, vd Alvesta Energi AB, 0706-370 402

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.
Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.
Tillsammans är vi en kraft som förändrar!

Alvesta Energi AB är ett helägt dotterbolag till Alvesta Kommunföretag AB. Alvestas Energis verksamhet består av fjärrvärme, infrastruktur för elnät och fiber, produktion samt handel och försäljning av el. Alvesta Energi levererar el till cirka 5000 kunder.

Taggar:

Om oss

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi . Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö, och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 1,9 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1800 anläggningar. Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera