Bixia tar över Höglands Vind och bygger fem vindkraftverk

Sedan 2008 har Bixia AB varit delägare med 40 procent i projekteringsföretaget Höglands Vind tillsammans med Nässjö Affärsverk jämte Norra Smålands Energi. Nu har Bixia köpt ut de andra två delägarna, bland annat i syfte att bygga fem nya vindkraftverk.

Med sitt nyvunna hundraprocentiga ägande avser Bixia nu att bygga fem nya vindkraftverk på den s.k. siten Fredriksdal i Nässjö kommun. Ett miljötillstånd har vunnit laga kraft per den 17 augusti 2011. De nya verken planeras att driftsättas redan 2012.

- Det är ett steg i vår strävan att tillföra ny förnyelsebar kraft i det nordiska systemet. Efterfrågan ökar och i grunden är det våra elkunders vilja och behov som ligger bakom satsningen, säger Bixias vd Tom Istgren.

5 vindkraftverk försörjer 1500 hushåll
- De fem nya verken är prognostiserade att kunna leverera ungefär 30 GWh, vilket motsvarar cirka 1500 eluppvärmda villor med en årsförbrukning på 20 000 kWh, säger Tom.
Vi uppskattar det konstruktiva samarbetet vi har haft tillsammans med Nässjö Affärsverk och Norra Smålands Energi, som har gjort det möjligt att fortsätta projekteringarna för Bixias räkning, berättar Tom.

Investering för Nässjö Kommun
- Det här är en riktig vitamininjektion för kommunen. Det kommer innebära flera nya arbetstillfällen och jag hoppas nu att våra lokala entreprenörer tar chansen. Det är helt i linje med vår ambition att bidra till en bättre miljö och en bättre värld. På sikt kommer vi att bli självförsörjande i förnyelsebar produktion och dessutom kunna leverera ett överskott, säger Bo Zander (S), kommunstyrelsens ordförande och före detta styrelseordförande i Höglands Vind.

För mer information kontakta:
Tom Istgren, vd, Bixia AB 070-313 79 42
Bo Zander, kommunstyrelsens Ordförande, Nässjö Kommun, 0380-51 80 61
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia 076-828 58 11

Bixia AB är ett fristående elbolag med nio delägare: Tekniska Verken i Linköping AB, Växjö Energi AB, Mjölby Svartådalen Energi AB, Bjäre Kraft, Södra Hallands Kraft, Sandviken Energi, Nässjö Affärsverk AB, Borgholm Energi AB, Oxelö Energi och Sandviken energi. Koncernen har totalt 18 kontor. Dessa finns i Linköping, Borgholm, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup, Växjö och Ängelholm.

Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och erbjuder attraktiva energi- och kommunikationsprodukter. Bixia har ca 300 000 kunder och omsatte 2010 cirka 3,8 Mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad och småskalig energiproduktion och är det elhandelsbolag som köper in mest närproducerad el från cirka 600 anläggningar. www.bixia.se

Nässjö kommun med nära 30 000 invånare är en del av Höglandet, 40 km öster om Jönköping. Kommunen arbetar just nu med en energi- och klimatstrategi där den långsiktiga visionen är att det inhemska elbehovet ska täckas av lokalt producerad el från vind, vatten, kraftvärme och andra förnyelsebara energikällor. Mer information: www.nassjo.se. Gilla gärna vår sida på facebook; www.facebook.com/nassjokommun

Om oss

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi . Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö, och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 1,9 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1800 anläggningar. Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera