Bixia tror på fortsatt låga elpriser

Trots ett par kalla veckor i januari har det inte påverkat elpriserna uppåt. Istället är pristrenden nedåtgående. Den hydrologiska balansen ligger nu på -11 TWh men i övrigt håller god kraftproduktion nere elpriserna.

Tillgängligheten i kärnkraften är god och ligger på 96 procent.

-
Kärnkraften känns stabil jämfört med de senaste vintrarna. Endast Oskarshamn 1 är ur drift och planeras vara tillbaka den 1 mars. Utöver detta har Oskarshamn 2 något reducerad effekt, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

Vindkraftsproduktionen speglas direkt i elpriserna

Övriga påverkansfaktorer för elpriset i närtid och som för närvarande har gynnsam effekt just nu, är bland annat mycket god vindkraftsproduktion i södra Sverige och Danmark.

-
God vindkraftsproduktion speglas direkt i elpriserna. Det var särskilt tydligt förra veckan, säger Matina Rosenberg.

Angela Merkel fick priset på utsläppsrätterna att rusa i höjden.
Priset på utsläppsrätterna har varit mycket låga den senaste tiden och hamnade under 4 Euro i slutet av förra veckan. Angela Merkels uttalande i fredags om hur Tyskland ska hantera sin omställning till mer miljövänlig energiproduktion fick utsläppsrätterna att rusa i höjden.

-
Marknaden för utsläppsrätter är oerhört svårbedömd för tillfället, men vi tror att nedsidan är begränsad, åtminstone fram till och med miljöutskottets omröstning den 19:e februari, säger Matina Rosenberg.

Den finansiella handeln visar nedsida. Priserna på såväl de långa som korta elterminerna har sänkts.

-
Nedsidan är troligen begränsad och kan inte gå hur långt ner som helst, men samtidigt ser vi ingen uppsida i närtid. Priset på framförallt utsläppsrätter och kol är av stor betydelse för elterminspriserna utveckling, säger Matina Rosenberg. Utöver detta är den ekonomiska utvecklingen i flera europeiska länder av stor vikt, vilket speglar rörelsen på euron.

Bixia rekommenderar rörligt elpris

Bixias huvudrekommendation är alltjämt rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

- V
ill man ha kontroll och veta mera exakt vad elen kostar per månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset i ett längre fastprisavtal, det vill säga på tre eller fem år, avslutar Matina Rosenberg.

För mer information kontakta:
Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog, Bixia Energy Management, 073-443 93 28
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Bixia Rapport publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

Bixia AB
är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Ljungby, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Sjöbo, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden. Cirka 2 TWh från 750 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på
www.bixia.se

Taggar:

Om oss

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi . Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö, och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 1,9 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1800 anläggningar. Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Dokument & länkar