Elhandelskoncernen Östkraft byter namn till BixiaElhandelskoncernen Östkraft byter namn till BixiaÖstkraftkoncernen byter under hösten namn till Bixia och samlar de ingående bolagen Östkraft, Fyrstad Kraft och HöglandsEnergi under ett varumärke. Östkraftkoncernen är idag det fjärde största elhandelsbolaget i Sverige med 14 kontor från Helsingborg till Stockholm.

Koncernen kommer att fortsätta med sin starka lokala förankring genom sina många kontor som ger närhet till kunderna. Under våren öppnades kontor i södra Sverige. Den lokala förankringen märks också i en fortsatt kraftig satsning på närproducerade, smarta energilösningar. Redan idag är Östkraftkoncernen ett av de elhandelsbolag som köper in störst andel förnybar småskalig energi. I framtiden ska man öka den mängden.

- Namnbytet är ett steg vidare för oss i arbetet med att stärka vår position i branschen, säger Tom Istgren, vd Östkraft. Marknaden uppskattar allt mer vårt breda utbud och vår spetskompetens inom elhandel. Med ett nytt gemensamt varumärke sätter vi en stabil plattform för framtiden och tydliggör vår position på marknaden.

- Mycket har förändrats sedan elmarknaden avreglerades för 12 år sedan, fortsätter Tom Istgren. Allt tyder på att förändringstakten ökar. Vi växer kontinuerligt, allt fler kunder uppmärksammar vårt utbud. För att ytterligare stödja vår offensiva tillväxtstrategi och etablera oss på nya orter behöver vi ha ett namn som inte begränsar oss geografiskt, som våra tidigare namn gjorde.

Kunder och samarbetspartners kommer under sommaren att få närmare information om namnbytet.

Namnet Bixia härstammar från den kinesiska födelse- och gryningsgudinnan Bixia. Hon är gudinnan som står för en ny upplyst tid och den ser Bixia framför sig. Utmärkande för den nya tiden är att man bryr sig om var den el man förbrukar kommer ifrån och hushåller med resurserna för att spara på miljön.För mer information, kontakta gärna: Jenny Johnson, marknadschef Östkraft AB, tel 070-676 83 09 Tom Istgren, vd Östkraft AB, tel 070-313 79 42

Östkraftkoncernen är ett av Sveriges största elhandelsföretag, har cirka en kvarts miljon kunder över hela landet och omsätter 3 miljarder. Vi ägs av sex bolag. Det ger oss en stark lokal förankring. Dessutom växer vi stadigt på den nationella marknaden.

Om oss

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi . Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö, och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1200 anläggningar. Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se