Vindkraften pressar elpriset

De senaste veckornas intensiva lågtryck har gjort att vindkraftsproduktionen slagit nya rekord i Sverige, vilket pressat ner det rörliga elpriset. Under vecka 46 fick vi dubbelt så mycket el från vindkraften i Sverige som Oskarshamn 1 och 2 producerar under normal drift, enligt elbolaget Bixias veckorapport.

Under vecka 46 låg det rörliga elpriset för en person boende i Stockholm på 32 öre per kilowattimmar vilket är drygt 5 procent lägre än samma period förra året. Vindkraften, som stod för cirka 10 procent av produktionen i Sverige under vecka 46 har bidragit till att hålla nere elpriset.

– Vi har haft en mild novembermånad över huvudkonsumtionsområdet i Norden frånsett den senaste veckoperioden, vilket hållit nere efterfrågan. Dessutom har det varit fördelaktiga lågtrycksbanor vilket gynnat vindkraftsproduktionen. Den goda vindkraftsproduktionen har direkt avspeglat sig på elpriset. Det var särskilt tydligt under vecka 46, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

10 procent vindkraft
Tillgängligheten i kärnkraften är relativt god och ligger på cirka 90 procent, trots att Oskarshamn 1 och 2 är ur drift fram till våren respektive hösten 2014.

– ­ Under vecka 46 stod vindkraften för 10 procent av den svenska elproduktionen, det är nästan dubbelt så mycket som Oskarshamn 1 och 2 producerar under normal drift, säger Matina Rosenberg.

Under en normal vecka producerar Oskarshamn 1 och 2 cirka 185 GWh. Under vecka 46 landande vindkraftsproduktionen i Sverige på 333 GWh enligt Svensk Energis veckovisa rapport.

Vindkraftsproduktionens rekord är en kombination av att fler och fler verk har tagits i drift och den fördelaktiga väderleken. Lågtrycksbanorna har också gjort att vatten- och snömagasinen har fyllts på under perioden vilket påverkat den hydrologiska balansen i positiv riktning.

Bixia rekommenderar rörligt
Bixias huvudrekommendation är alltjämt rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

– Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Magnus Olsson, privatmarknadschef på Bixia.

För mer information kontakta:
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11
Magnus Olsson, chef privatmarknad, 072-521 46 18
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker, Bixia Energy Management, 073-443 93 28

Bixia Rapport publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi.
Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Sjöbo, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.
Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.
Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Om oss

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi . Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö, och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 1,9 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1800 anläggningar. Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Dokument & länkar