Oslo Røde Kors får en hjälpande hand med BizView

Vi i NCG Group har beslutat att bidra till goda saker där ideella organisationer kan få extra hjälp och verktyg som kan bidra till bättre effektivitet i deras arbetsuppgifter.

Oslo Røde Kors är den första organisationen som nu drar nytta av "BizView Social Responsibility Initiative”, ett program där vi levererar kompletta BizView lösningar för humanitära och ideella organisationer till självkostnadspris. I likhet med alla våra andra kunder kommer ideella organisationer få en 100% professionell uppföljning, implementering och utbildning. Denna grundlighet och servicenivå är cementerade i företagets DNA, och är ett av skälen till att vi nu har framgång med nya produkter, nya partners och nya kunder.

Komplexitet är ett ord som ofta används för att beskriva arbetet ideella organisationer gör och med BizView kommer viktiga områden som prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering hanteras bättre och mer effektivt än tidigare. Programvaran ger ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt kombinerat med kraftfull workflowhantering. BizView är en öppen lösning som även passar väl in i QlikView’s och Microsoft’s beslutsstödslösningar.

Vet du någon organisation som kan dra nytta av BizView? Be dem att kontakta oss, så vi får se hur våra lösningar kan berika deras arbete och om vår BizView Social Responsibility Initiative (BSRI) är tillämplig på dem.

För mer information om NCG Group, BizView 7.0 eller vårt BSRI program, kontakta CEO i NCG Group, Oskar Kristiansen, på +46 733 30 72 10 eller oskar.kristiansen@ncg-group.com.

Om BizView och NCG Group

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Skandinavien och marknadsförs utanför Skandinavien genom partners. Över 1000 företag använder våra lösningar.

För mer information se www.ncg-group.com

Taggar:

Om oss

BizView - Planning and reporting the way you want it. Faster. BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. BizView är en öppen lösning som passar väl med QlikView’s och Microsoft’s lösningar. BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien. BizView marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk . Idag finns det över 1000 företag som använder lösningar från BizView Systems. För mer information se www.bizviewsystems.com

Media

Media

Dokument & länkar