Sveriges läkarförbund väljer BizView för sin verksamhetsstyrning

Det är med stor glädje vi kan meddela att Sveriges läkarförbund har valt BizView som lösning för sin verksamhetsstyrning. BizView kommer att samverka med Sveriges läkarförbund’s affärssystem inom processerna budgetering, prognostisering, rapportering och analys.

För mer information kontakta: peter.winkler@ncg-group.com

Om BizView och NCG Group

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Skandinavien och marknadsförs utanför Skandinavien genom partners. NCG Group har över 1000 företag som använder våra lösningar.

För mer information, se www.ncg-group.com

Om Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Läkarförbundets styrka ligger i att majoriteten av Sveriges läkare är medlemmar. Tillsammans är vi starka och kan påverka framtidens hälso- och sjukvård.

Vi arbetar med fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor och professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

För mer information, se www.slf.se

Taggar:

Om oss

BizView - Planning and reporting the way you want it. Faster. BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. BizView är en öppen lösning som passar väl med QlikView’s och Microsoft’s lösningar. BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien. BizView marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk . Idag finns det över 1000 företag som använder lösningar från BizView Systems. För mer information se www.bizviewsystems.com

Media

Media

Dokument & länkar