Västerbottens Läns Landsting väljer BizView

Västerbottens Läns Landsting (VLL) har valt att uppgradera sin lösning för budgethantering med BizView som budget- och prognosverktyg. Systemet har under hösten implementerats av Evry och är nu på plats och används i budgetprocessen för 2016.

I BizView kan budgetansvariga på olika nivåer i organisationen planera resursbehov i form av personal- och driftskostnader. Löpande under året sker därefter justeringar baserat på ändrade förutsättningar i verksamheten. Den lösning som arbetats fram ligger i framkant på så vis att inte bara kostnader hanteras, utan även timmar och smarta periodiseringar över året kan hanteras.

Leif Lindgren, projektledare hos Evry som har jobbat intensivt med projektet säger ”Vi har i tidigare versioner av budgetsystemet arbetat länge med landstinget och deras behov runt budget. Den erfarenheten har kommit väl till pass vid införandet av BizView.”

Erik Lidman, utvecklingschef för BizView säger ”Styrkan med BizView är att kunna skapa nästan vilken typ av lösning som helst. Det görs möjligt genom Excel-liknande inmatningsformulär i webbläsaren, med avancerad logik, i kombination med en central databas för lagring av data. Det ger central kontroll och effektiva planeringsprocesser. Det är med stor glädje vi välkomnar landstinget som användare av BizView.”

Under 2016 kommer VLL också börja använda BizView för andra behov såsom intern kostnadsfördelning och för hantering av bokföringsorder.

För mer information kontakta Leif Lindgren, 070-696 32 69, leif.lindgren@evry.se, verksamhetsansvarig beslutsstöd inom Evry eller Erik Lidman, 070-210 26 68, erik.lidman@bizviewsystems.com, utvecklingschef för BizView.

Om BizView och Bizview Systems

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av Bizview Systems med kontor i Skandinavien och marknadsförs utanför Skandinavien genom partners. Över 1000 företag använder våra lösningar.

För mer information se www.bizviewsystems.com

Om Västerbottens Läns Landsting

Västerbottens Läns Landsting har 9800 anställda i 15 kommuner i Västerbotten. Landstingets kärnverksamhet är att bedriva vård- och omsorg inom länet med tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele, 32 hälsocentraler och en rad andra verksamheter.

För mer information, se www.vll.se

Om Evry

EVRY är Nordens näst största IT-tjänsteföretag. Genom 10 000 medarbetare levererar EVRY dagligen IT-tjänster från 50 städer i Norden till ungefär 14 000 kunder i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.

För mer information, se www.evry.se

Taggar:

Om oss

BizView - Planning and reporting the way you want it. Faster. BizView är en programvarulösning för prognostisering, budgetering, rapportering, analys och konsolidering. Programvaran har ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt, kombinerat med kraftfull workflow-styrning. BizView är en öppen lösning som passar väl med QlikView’s och Microsoft’s lösningar. BizView är utvecklat av BizView Systems, med kontor i Skandinavien. BizView marknadsförs av ett professionellt, globalt partnernätverk . Idag finns det över 1000 företag som använder lösningar från BizView Systems. För mer information se www.bizviewsystems.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Styrkan med BizView är att kunna skapa nästan vilken typ av lösning som helst. Det görs möjligt genom Excel-liknande inmatningsformulär i webbläsaren, med avancerad logik, i kombination med en central databas för lagring av data. Det ger central kontroll och effektiva planeringsprocesser.
Erik Lidman, Utvecklingschef
Vi har i tidigare versioner av budgetsystemet arbetat länge med landstinget och deras behov runt budget. Den erfarenheten har kommit väl till pass vid införandet av BizView.
Leif Lindgren, Projektledare hos Evry