BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2015

STARKT KVARTAL

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent till 191,4 MSEK (163,7), exklusive valutaeffekter ökade omsättningen med 8 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,9 procent (52,4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 32,9 MSEK (32,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till 21,7 MSEK (24,0).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (1,00) och efter utspädning uppgick till 0,84 SEK (1,00).
  • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 5 procent till 473 MSEK (452). Exklusive valutaeffekter var ökningen 4 procent.

  1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

  • Koncernens nettoomsättning ökade med 5 procent till 421,7 MSEK (403,5), exklusive valutaeffekter minskade omsättningen med 3 procent.
  • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,7 procent (52,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till 44,0 MSEK (52,4).
  • Resultat efter skatt uppgick till 34,3 MSEK (41,7).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,45 (1,76) och efter utspädning uppgick till 1,32 SEK (1,76).
  • Jämförelseperioden 2014 inkluderar förskjutna leveranser som ökade på de första nio månadernas intäkter med cirka 25 MSEK och rörelseresultat med cirka 12 MSEK.
  • Varumärkesförsäljningen* (exklusive moms) ökade med 2 procent till 1 113 MSEK (1 088). Exklusive valutaeffekter var varumärkesförsäljningen oförändrad mot föregående år.

   
  CITAT FRÅN VD

  ”Totalt ökar Björn Borgs omsättning under årets tredje kvartal med +17%, mot jämförbart kvartal 2014. Vid en historisk återblick kan jag konstatera att det gör årets tredje kvartal till bolagets omsättningsmässigt bästa någonsin”, kommenterar VD Henrik Bunge.
     
    
  För ytterligare information vänligen kontakta:

  Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700
  Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden.
  Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl 07.30.

  Taggar:

  Om oss

  OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

  Prenumerera

  Dokument & länkar