Björn Borg emitterar femårigt obligationslån om 200 MSEK

Björn Borg emitterar ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 200 MSEK. Erbjudandet blev fulltecknat efter brett intresse och bland investerarna återfinns såväl privatpersoner som institutioner. Obligationslånet löper med en årlig kupongränta motsvarande STIBOR 3 månader + 3,25 procentenheter och förfaller i april 2017. Björn Borg kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm.

”Kapitaltillskottet medför en ökad finansiell flexibilitet och beredskap för den framtida utvecklingen av Björn Borg och den tillväxtambition som vi har genom såväl våra aktuella satsningar som framtida. Samtidigt ger kapitaltillskottet ökade förutsättningar att upprätthålla en hög och stabil utdelningsnivå, under tiden till dess att den årliga tilläggsköpeskillingen för förvärvet av varumärket upphör 2016”, kommenterar styrelsens ordförande Fredrik Lövstedt.

Carnegie Investment Bank har varit rådgivare och arrangör vid emissionen, och Advokatfirman Cederquist har varit legal rådgivare.
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lövstedt, styrelseordförande, telefon 0708-59 54 80, e-post fredrik.lovstedt@bjornborg.com
Arthur Engel, VD, telefon 08-506 33 700, e-post arthur.engel@bjornborg.com
Magnus Teeling, CFO, telefon 08-506 337 64, e-post magnus.teeling@bjornborg.com

 
Björn Borg AB
Tulegatan 11
113 53 Stockholm
www.bjornborg.com

 
Informationen är sådan som Björn Borg AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012 kl 13.30.

Taggar:

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar