BJÖRN BORG HQ I MÄSSINGEN FÖR GOOGLE STREET VIEW "INSIDE"

Har du någonsin sett ett kontor där personalen jobbar i underkläder? Om inte, har du chansen nu. Google maps nya funktion ”Google Street View Inside” låter googlare utforska kontor, hotell och andra byggnader från närmaste dataskärm. Ett av de första kontoren att avbildas är Björn Borgs huvudkontor i Stockholm. Här vandrar personalen omkring i bara underkläderna. En vanlig dag på jobbet?

"Vi skulle aldrig tvinga någon, men vi är mer än positivt inställda till våra underklädeshjältar. När vår personal öppet visar sin entusiasm över våra huvudprodukter (underkläder), hjälper det både lagkänslan och lyfter vårt varumärkesfokus”, säger Nanette Brink, Human Resources manager hos Björn Borg

"Vi håller inomhustemperaturen ovanligt hög på kontoret. Det håller sjukfrånvaron nere under vintermånaderna och har visat sig att även ha andra positiva effekter”, rapporterar Lotta Frisk, kontorschef hos Björn Borg och ansvarig för personalens välbefinnande.

Kolla in ett av Skandinaviens coolaste kontor på Google Street View "inside"  – klicka på pilarna eller prova fullskärmsläget i spelarens övre högra hörn.

Från din telefon: Google Maps for iPhone – ny app med smart "see inside"-integration.

För mer information om Google Street View inside:

http://maps.google.com/help/maps/businessphotos/

http://www.google.se/intl/sv/help/maps/businessphotos/

Pernilla Johansson, tel: 08-506 65513

E-mail: pernilla.johansson@bjornborg.com

Taggar:

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi skulle aldrig tvinga någon, men vi är mer än positivt inställda till våra underklädeshjältar. När vår personal öppet visar sin entusiasm över våra huvudprodukter (underkläder), hjälper det både lagkänslan och lyfter vårt varumärkesfokus
Nanette Brink, HR-chef Björn Borg
Vi håller inomhustemperaturen ovanligt hög på kontoret. Det håller sjukfrånvaron nere under vintermånaderna och har visat sig att även ha andra positiva effekter
Lotta Frisk, kontorschef Björn Borg