Björn Borgs årsredovisning 2016

Björn Borgs årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/annual-reports/

Som tidigare har kommunicerats hålls Björn Borgs årsstämma den 11 maj 2016 klockan 17:30 på Björn Borgs huvudkontor, Tulegatan 11, 113 53 Stockholm.
Anmälan om närvaro på stämman görs via hemsidan på https://corporate.bjornborg.com/en/annual-general-meeting-2017/

Prenumerera på nyheter från Björn Borg: https://corporate.bjornborg.com/en/subscribe-investors/

För vidare information, vänligen kontakta:
Daniel Grohman, CFO
daniel.grohman@bjornborg.com
Phone: 46 85 06 337 00

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Taggar:

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.