Björn Borgs finska dotterbolag blir helägt

Björn Borg AB har förvärvat 25% av aktierna i koncernens finska dotterbolag Björn Borg Finland Oy, som tidigare ägdes av dotterbolagets VD Ove Asplund. Björn Borg Finland Oy blir genom affären helägt av moderbolaget. 

-        Affären som sådan är liten, köpeskillingen för aktierna är 300 tusen euro, och har ingen väsentlig påverkan på Björn Borgs finansiella ställning, men den är viktig på så sätt att den innebär att vi nu tagit ytterligare ett steg för att korta avståndet mellan huvudkontoret och slutkonsumenten. Integrering är avgörande för att förstå och därmed kunna göra skillnad för våra konsumenter på olika marknader, kommenterar Henrik Bunge, VD, Björn Borg AB.

Ove Asplund, som rekryterades som VD för Björn Borg Finland Oy i januari 2013, stannar kvar som VD i det finska bolaget. Asplund har en stark bakgrund inom retail, bland annat hos H&M, JC och Brothers. Ove Asplund avser att använda köpeskillingen till att istället investera i Björn Borg AB:s börsnoterade aktie.

-        Vi har länge haft en ledande position inom branded underwear på den finska marknaden. Idag växer vi stabilt inom samtliga varugrupper och har sedan 2013 även expanderat egen retail från en till sju butiker, en viktig kanal för att komma närmare konsumenten och visa på hela bredden av utbudet, kommenterar Ove Asplund.

Sedan rekryteringen av Ove Asplund har omsättningen för Björn Borgs finska verksamhet nästan tredubblats. 

För vidare information, vänligen kontakta
Henrik Bunge, VD
henrik.bunge@bjornborg.com
Tel: +46 85 06 337 00

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Taggar:

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Prenumerera