Delårsrapport för första halvåret Januari – juni 2007

Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet

1 april – 30 juni 2007
• Varumärkesförsäljningen ökade med 89 procent till 414 MSEK (218).
• Koncernens nettoomsättning ökade med 82 procent till 87,8 MSEK (48,4).
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,6 procent (56,8)
• Rörelseresultatet ökade med 143 procent till 19,2 MSEK (7,9).
• Resultat efter skatt ökade med 130 procent till 13,9 MSEK (6,0).
• Resultat per aktie ökade med 116 procent till 0,57 SEK (0,26). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 0,56 SEK (0,26).
• Avtal tecknade för distribution av varumärket Björn Borg i Australien, Frankrike och Österrike.


1 januari – 30 juni 2007
• Varumärkesförsäljningen ökade med 81 procent till 927 MSEK (511).
• Koncernens nettoomsättning ökade med 69 procent till 206,5 MSEK (122,6).
• Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,6 procent (51,7)
• Rörelseresultatet ökade med 121 procent till 50,6 MSEK (22,9).
• Resultat efter skatt ökade med 116 procent till 36,5 MSEK (16,9).
• Resultat per aktie ökade med 106 procent till 1,52 SEK (0,74). Beräknat efter utspädning uppgick resultatet per aktie till 1,50 SEK (0,73).


Kommentar från VD
”Det känns extra roligt att vi med vår första rapport efter steget in på Stockholmsbörsen fortsätter leverera starka siffror. Jag gläder mig också åt att vi stärker vår internationella närvaro ytterligare genom att hälsa tre nya marknader välkomna till Björn Borg-nätverket”, kommenterar Nils Vinberg, VD i Björn Borg.


Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari–september 2007 avges den 15 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 avges den 13 februari 2008


För ytterligare information vänligen kontakta:
Nils Vinberg, VD och koncernchef
Telefon 08-506 33 700 eller 0708-631101
nils.vinberg@bjornborg.net

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar