Valberedning i Björn Borg AB

Björn Borgs valberedning ska enligt bolagsstämmans beslut bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare. Aktieägarna har nu utsett sina representanter i valberedningen.

Inför årsstämman 2008 har Björn Borgs valberedning följande sammansättning:

Fredrik Lövstedt, styrelsens ordförande.
Martin Bjäringer, som representerar sig själv som aktieägare (genom Dirbal B.V.).
Åsa Nisell, som representerar Swedbank Robur Fonder.
Mats H Nilsson, som representerar sig själv som aktieägare. Mats H Nilsson är styrelseledamot i Björn Borg AB.

Ordförande i valberedningen är Martin Bjäringer.

Årsstämman hålls den 10 april 2008 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Björn Borgs valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@bjornborg.com eller med brev till adressen: Björn Borg AB, Att: Valberedningen, Götgatan 78, 118 30 Stockholm, senast den 21 februari 2008.

Om oss

OM BJÖRN BORG: Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder och sportkläder. Därtill erbjuds skor, väskor och glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker. Totalt uppgick försäljningen av Björn Borg-produkter 2016 till cirka 1,6 miljarder kronor exkl. moms, i konsumentledet. Koncernens nettoomsättning uppgick 2016 till cirka 632 MSEK och medelantalet anställda var 133. Björn Borg är noterat på NASDAQ Stockholm sedan 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar