Björnkläder AB förvärvar PPC Profil i Sala och Jönssons Yrkesbutik i Malmö

Björnkläder fortsätter sin expansion av Sveriges största yrkesbutikskedja för arbetskläder och personligt skydd – Grolls Yrkesbutiker – med att förvärva PPC Profil AB i Sala och Jönssons Yrkesbutik i Malmö

Några större förändringar avseende affärsverksamheten kommer inte att ske. Butikerna kommer givetvis att byta namn. Produktfloran stämmer redan väl med Grolls Yrkesbutikers övriga koncept, som innebär en komplett produktflora för personligt skydd och arbetskläder.

Björnkläder AB ägs av Sophus Berendsen A/S i Danmark, som i sin tur ingår i The Davis Service Group Plc, baserad i Storbritannien och registrerad på London-börsen. Koncernens omsättning överstiger 10 miljarder kronor.

Mer information hittar du på www.bjornklader.se

Dokument & länkar