iShares lanserar ett nytt verktyg för att jämföra börshandlade fonder

Stockholm, 14 mars 2012iShares, BlackRocks plattform för börshandlade fonder (ETF), och världens största leverantör av börshandlade fonder, lanserar idag ett nytt användarvänligt verktyg för att utvärdera och jämföra europeiska ETFer. Verktyget möjliggör för investerare att på ett enkelt sätt inhämta nödvändig och användbar information om börshandlade fonder registrerade i Europa.

Verktyget har fått namnet Know Your ETP eftersom det möjliggör jämförelse av alla typer av börshandlade produkter, inte enbart fonder, och erbjuder investerare detaljerad information om en produkt, oavsett leverantör. Verktyget är utformat för att förenkla utvärderingsprocessen investerare följer genom att ge en standardiserad ram som möjliggör en enkel jämförelse av olika produkter. Verktyget består av en process i fyra steg:

  1. Investeraren fyller i namnet på den fond han eller hon önskar analysera.
  2. Ett informationsblad skickas från den aktuella leverantören innehållande produktens struktur, om den är fysiskt eller syntetiskt replikerad, regulatoriska status och information om produktens värdeutveckling hittills, samt hur den handlas.
  3. Investeraren utvärderar och markerar de egenskaper hos produkten som han eller hon anser betydelsefulla.
  4. Investeraren kan sedan jämföra produkter som erbjuder liknande exponeringar för att analysera vilken som passar bäst enligt dennes egna investeringskriterier.

Utvecklandet av detta verktyg är en del i iShares Due Diligence-kampanj, ett paneuropeiskt initiativ som syftar till att hjälpa professionella investerare att utvärdera och välja rätt börshandlade produkter för deras behov. Det är också i linje med förslag från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), som i sina framtida riktlinjer för UCITS-fonder söker "förbättra kvaliteten på informationen till investerarna för att möjliggöra för dem att fatta välgrundade investeringsbeslut”.[1]

David Gardner, försäljningschef för iShares i EMEA, kommenterar: ”iShares har i flera år drivit frågan att investerare bör veta vad de köper och vad en produkts placeringsinriktning är. Vårt nya verktyg, Know Your ETP, skapades för att hjälpa kunder att jämföra produkter mot varandra. Det erbjuder en robust ram och tydligt standardiserad process som hjälper investerare att komma fram till ett välgrundat investeringsbeslut på ett effektivt sätt”.

”Verktyget visar på vår ständiga strävan att förbättra branschens öppenhet som är fullt i linje med och till stöd för ESMAs förslag, liksom de från nationella tillsynsmyndigheter som FSA, BaFin och Central Bank of Ireland. Den följer även de nyckelprinciper BlackRock förordade i sin ViewPoint i oktober 2011:

  • Tydlig märkning av produktens struktur och investeringsmål.
  • Frekvent och aktuell information om innehav och finansiella exponeringar.
  • Tydliga normer för information om motparter och kvalitet i säkerhetsmassan.
  • Tydlig information om samtliga avgifter och kostnader associerade med produkten, inklusive de till tredje part.
  • Gemensam standard för rapportering av aktiehandel, inklusive ETFer.

Geir Espeskog, chef för iShares i Norden, kommenterar: ”Marknaden för börshandlade fonder har växt enormt i Sverige de senaste åren. I takt med det ökande intresset ser vi även ett tydligt behov att förenkla informationen kring dessa produkter, hur de är strukturerade och vilka kostnader de medför”.

iShares Know Your ETP-verktyg finns tillgängligt via http://se.ishares.com/sv/pc/

Kontakt:
Caroline Hancock
44 (0) 207 743 2103
caroline.hancock@blackrock.com

Fredrik Wincrantz
Burson-Marsteller
46 (0) 736 25 84 83
fredrik.wincrantz@bm.com


About BlackRock

BlackRock is a leader in investment management, risk management and advisory services for institutional and retail clients worldwide. At December 31, 2011, BlackRock’s AUM was $3.513 trillion. BlackRock offers products that span the risk spectrum to meet clients’ needs, including active, enhanced and index strategies across markets and asset classes. Products are offered in a variety of structures including separate accounts, mutual funds, iShares® (exchange-traded funds), and other pooled investment vehicles. BlackRock also offers risk management, advisory and enterprise investment system services to a broad base of institutional investors through BlackRock Solutions®. Headquartered in New York City, as of December 31, 2011, the firm has approximately 10,100 employees in 27 countries and a major presence in key global markets, including North and South America, Europe, Asia, Australia and the Middle East and Africa. For additional information, please visit the Company's website at www.blackrock.com.

About iShares

iShares is the global product leader in exchange traded funds with over 480 funds globally across equities, fixed income and commodities, which trade on 19 exchanges worldwide. The iShares funds are bought and sold like common stocks on securities exchanges and like common stocks, they are subject to investment risk and fluctuation in market value.

The iShares funds are attractive to many individual and institutional investors and financial intermediaries because of their relative low cost, tax efficiency and trading flexibility. However, trading in these funds may result in commissions or other costs that could offset any such savings. Investors can purchase and sell shares through any brokerage firm, financial advisor, or online broker, and hold the funds in any type of brokerage account. The iShares customer base consists of the institutional segment of pension plans and fund managers, as well as the retail segment of financial advisors and high net worth individuals. For more information please visit: http://se.ishares.com/sv/pc/


[1] ESMA Consultation Paper: ‘ESMA’s guidelines on ETFs and other UCITS issues’, januari 2012

Dokument & länkar