Tydligare råd ska hjälpa investerare att navigera i en helt ny omvärld

Stockholm, 7 mars, 2012 – BlackRock, världens största fondförvaltare, lanserar idag ett helt nytt sätt att erbjuda investerare praktiska råd för hur de ska navigera i det rådande investeringsklimatet.

”Världen ser inte ut som den gjorde för tio år sedan, eller ens som den gjorde 2008. De avkastningar som tidigare togs för givna finns inte längre och investerare trevar efter att hitta investeringar som erbjuder god avkastning på en marknad som präglas av historiskt låga avkastningar, volatilitet och skiftande investeringsmönster. Det faktum att vi har en längre livslängd idag bidrar till att öka oron för hur sparare ska kunna finansiera sin pension livet ut. Jag får ofta frågan om vad man ska göra med sina pengar, nu gör vi ett försök att svara på den frågan”, säger Laurence D. Fink, BlackRocks styrelseordförande och VD.

Under namnet Investing for a New World™ riktar sig BlackRock till privata och institutionella investerare, partners och finansiella rådgivare, och vill genom informationsspriding i digitala och tryckta medier, samt genom personliga möten bidra till att utbilda investerare och hjälpa såväl stora som små investerare att möta utmaningar som låg avkastning och volatilitet, vilka präglar dagens komplexa investeringsklimat.

”Vi har ett ansvar gentemot våra kunder – samt deras kunder som sparar för framtiden - att erbjuda klarspråk och praktisk vägledning för investerare.”, säger Laurence D. Fink.

BlackRock har bland annat upprättat en hemsida dedikerad till att ge investerare praktiska råd i dagens investeringsklimat: www.blackrock.com/newworld.

Initiativet beskriver fem principer för att hjälpa investerare sätta samman de mer dynamiska portföljer som är nödvändiga för att navigera i rådande investeringsklimat. Dessa innefattar:

  1. Tänk på kostnaden för att hålla likvida medel, även en låg inflation kan urholka kontanters köpkraft över tid.
  2. Sträva efter att få en regelbunden utdelning. Historiskt sett har statsobligationer med låg risk varit basen för många investerare, men med den nya lågräntemiljön måste investerare hitta andra vägar för att få en intäkt från sin investering.
  3. Var öppen för alternativa investeringar, tillgängligheten är idag mycket större till både alternativa tillgångsklasser, t ex fastigheter och infrastruktur och nya typer av investeringsprodukter som tidigare bara var tillgängliga för institutionella investerare. Dessa alternativ kan bidra till att sprida risker och investera mer effektivt.
  4. Var aktiv i passiva strategier, d v s indexbaserade produkter. Använd till exempel ETFer för att kostnadseffektivt få tillgång till ett bredare spektrum av marknaden.
  5. Dra fördel av din långsiktighet, utnyttja den ökade livslängden genom att omvärdera risktoleranser och tillgångsallokeringar med bakgrund av en längre placeringshorisont.

”Det nya investeringslandskapet för även med sig möjligheter, och för att ta till vara på dessa bör portföljerna vara mer flexibla än någonsin. Vi vill göra investerare uppmärksamma på att sätta pengarna i arbete i långsiktiga placeringar bidrar till att uppfylla de långsiktiga målen”, säger Laurence D. Fink. ”Långsiktiga investeringar är även ett sätt att stimulera den tillväxt som krävs för att ta itu med de stora politiska utmaningar vi står inför, vare sig det handlar om att finansiera framtida pensioner eller ombyggnation av infrastruktur.”

”Vi måste utbilda investerare om vikten av att adressera den växande klyftan mellan nutida behov och de resurser som krävs vid pensionering. Kapitalförvaltningsbranschen måste hjälpa investerare att ta ett långsiktigt perspektiv. Vi måste öka våra insatser för att erbjuda vägledning och ge svar", säger Peter Nielsen, chef för BlackRock i Norden.

"För att finansiera en ökad livslängd, måste vi övertyga människor att börja investera långsiktigt. En ökad livslängd är en tillgång, inte en förbannelse", avslutar Peter Nielsen.

Kontakt:
Jonathan Mullen
44 (0) 20 7743 1249
jonathan.mullen@blackrock.com

Fredrik Wincrantz
Burson-Marsteller
46 (0) 736 25 84 83
fredrik.wincrantz@bm.com

Om BlackRock
I en värld som förändras i allt snabbare takt ger investerare BlackRock förtroendet att förvalta deras kapital för att upptäcka möjligheter och kartlägga risker. Som en oberoende och global förvaltare tar BlackRock största möjliga ansvar för sina kunder.

Det är därför många av världens största pensionsfonder och försäkringsbolag litar på att BlackRock förvaltar deras kapital på ett förtroendefullt sätt och förstår deras unika investeringsmål. Det är också därför finansiella rådgivare och investerare samarbetar med BlackRock, för att få kunskap om det bästa sättet att skapa de flexibla portföljer med högre riskspridning som krävs idag.

BlackRock har byggt upp sina erbjudanden kring kundens största behov: att ge en bred kompetens – och en djup kunskap – om aktiva och passiva strategier, däribland iShares® börshandlade fonder. Detta kombineras med en målmedveten strävan att leverera en stark och konsekvent avkastning samt en förmåga att överblicka tillgångsklasser, geografiska områden och investeringsstrategier för att finna de rätta lösningarna.

Med regional expertis världen över, delar cirka 100 investeringsteam i 27 länder med sig av sina bästa idéer för att skaffa sig kunskap som kan ge resultat. Med en passion för att se riskerna i alla dess former gräver BlackRocks dryga 1 000 riskexperter djupt för att hitta siffrorna bakom siffrorna och skapa klarhet i de tuffaste finansiella utmaningarna. Det formar och stärker de investeringsbeslut som BlackRock – och dess kunder – tar för att ge en bättre och mer konsekvent avkastning med tiden.

BlackRock. Investing for a new world.

# # #

Dokument & länkar