Åtta av tio ger blod för att hjälpa en annan människa

Att hjälpa andra är det i särklass viktigaste skälet till att bli blodgivare. Åtta av tio som ger blod gör det i första hand för att det är en god gärning, visar en undersökning från Blodcentralen i Stockholms läns landsting.

– Det är positivt att så många blir blodgivare av omsorg om sina medmänniskor. Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg, så vi är beroende av våra blodgivare för att ha en fungerande sjukvård, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i Stockholms län.

I dag finns cirka 47 000 blodgivare i Stockholm. En nyligen genomförd enkätundersökning bland blodgivare i Stockholm visar att nästan åtta av tio, 78 procent, anger ”att göra en god gärning” som främsta skäl till att ge blod.

Andra anledningar till att bli blodgivare är mindre vanliga. 7 procent uppger att den viktigaste orsaken till att de ger blod är att de blivit värvade av en annan blodgivare. 6 procent ger blod främst av familjetradition och 5 procent för att de själva eller någon närstående har behövt blod.

– Stockholm växer snabbt och det gör att också behovet av blod ökar i vården. Vi skulle behöva ytterligare cirka 20 000 blodgivare för att ha en bra beredskap, säger Lottie Furugård.

Blod är en färskvara och håller bara i sex veckor. Därför är det viktigt att blodlagret fylls på kontinuerligt. Blodet används bland annat vid förlossningar, stora operationer, olyckor samt vid behandling av cancer och vissa kroniska sjukdomar.

Att ge blod tar ungefär en halvtimme per besök. Män får ge blod fyra gånger per år och kvinnor tre gånger. Varje gång ger man 4,5 deciliter blod.

Undersökningen genomfördes i december 2012 bland blodgivare på Stockholms blodcentraler. 848 personer svarade på frågan: ”Vilken är den främsta anledningen till att du blev blodgivare?”.

Bilaga 1: Test: Kan du bli blodgivare?
Bilaga 2: Så blir du blodgivare
Bilaga 3: Fakta om blod

För mer information, kontakta:
Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i Stockholm: 070-484 01 40, lottie.furugard@karolinska.se


Bilaga 1: Test: Kan du bli blodgivare?

Stämmer detta på dig?

  • Är 18-60 år
  • Är frisk
  • Väger minst 50 kilo
  • Har giltig ID-handling
  • Förstår och talar svenska
  • Har svenskt personnummer

Då är chansen stor att du kan bli blodgivare.


Bilaga 2: Så blir du blodgivare

Kom när det passar dig.
Gå in på närmaste blodcentral eller blodbuss. För öppettider, se www.geblod.nu eller ring 08-58 58 11 11 dygnet runt.


Besvara en hälsodeklaration. Under första besöket på Blodcentralen får du information om blodgivning och en hälsodeklaration ska besvaras. Ett blodprov tas också för att säkerställa att du passar som blodgivare.

Ge blod.
Efter cirka fyra veckor kommer den första kallelsen för blodgivning.


Ge blod igen. Kvinnor kan ge blod tre gånger om året, män fyra gånger. Vid varje tillfälle ger du 4,5 deciliter. Det är ungefär en tiondel av blodet i din kropp.

Behovet av blod är större än tillgången. Därför kan du vara helt säker på att varje droppe du ger kommer till livsviktig nytta.

Bilaga 3: Fakta om blod
En vuxen människa har mellan fyra och sex liter blod. Hur mycket blod du har beror på kroppsstorleken.


4,5 deciliter per gång
Vid varje blodgivning ger du 4,5 deciliter blod. Blodet delas upp i beståndsdelar så att den som ska ta emot blodet får just den del han eller hon behöver. Beståndsdelarna är röda blodkroppar, plasma och blodplättar.


Se Stockholms Blodlager och öppettiderna på din Blodcentral på www.geblod.nu/stockholm

Blodcentralen finns där du finns. Det finns fem fasta blodcentraler i Stockholms län samt fem blodbussar som besöker drygt 200 platser. Varje år samlas det in runt 40 000 liter blod från cirka 47 000 blodgivare. Blodcentralen är en del av Stockholms läns landsting. Socialstyrelsen bestämmer regler för blodgivning och hur blodet ska hanteras. För mer information besök www.geblod.nu

Om oss

Blodcentralen finns där du finns. Det finns fem fasta blodcentraler i Stockholms län samt fem blodbussar som besöker drygt 200 platser. Varje år samlas det in runt 40 000 liter blod från cirka 47 000 blodgivare.Blodcentralen är en del av Stockholms läns landsting. Socialstyrelsen bestämmer regler för blodgivning och hur blodet ska hanteras. För mer information besök www.geblod.nu

Prenumerera

Dokument & länkar