Blue1 förbättrar resultat med 10 miljoner euro

Positivt resultat

Resultatet efter finansiella poster förbättrades under perioden januari-juni 2007 jämfört med  föregående år med 10,2 MEUR och uppgick till + 6,1 (- 4,1) MEUR. Resultatförbättringen för det första halvåret beror på högre passagerarvolymer, effektivare trafikprogram och lägre enhetskostnader.

Förbättrad lönsamhet

Passagerarintäkterna ökade som en följd av högre passagerarvolymer under första halvåret med 4 MEUR jämfört med föregående år och uppgick till 103 (99) MEUR. Omsättningen ökade 5 %till 111 (106) MEUR.

Enhetskostnaderna har som en följd av effektivare produktion sjunkit under första halvåret 13 % jämfört med föregående år, trots att bränslekostnaderna fortsättningsvis är höga. EBIT-marginalen var för årets andra kvartal 10,3% och för hela halvåret 6,0%.

Flera passagerare

Passagerarantal fortsatte att öka under det första halvåret. Från årets början har 918 000 passagerare flugit med Blue1, vilket är 2 % mera än året innan. Speciellt Inrikes- och Europarutterna har bidragit till den fortsatta tillväxten. Inrikestrafiken ökade med 21% och Europatrafiken med 38%. Trafiken (RPK) var under det första kvartalet 10 % högre än året innan, och kapaciteten (ASK) 9 % högre. Kabinfaktorn förbättrades med 0,7 procentenheter till 64,9 %.

Det förnyade affärsresekoncept, Economy Extra, som lanserades i februari på de Skandinaviska rutterna, har blivit väl emottaget och lanseras därför även på de Europeiska rutterna från och med september.

Blue1 Corporate Communications

Ytterligare information:

Ekonomidirektör Kai Simberg, tel: 040 590 3322
Kommunikationsdirektör Tom Christides, tel: 040 752 3131