Fem nya nonstop förbindelser mellan Finland och Skandinavien

Fem nya nonstop förbindelser mellan Finland och Skandinavien

I linje med strategiändringen att flytta tyngdpunkten på trafiken mellan Finland och Skandinavien, öppnar Blue1 inkommande veckoslut 5 nya nonstop linjer från olika städer i Finland direkt till Köpenhamn och Stockholm för att komplettera SAS’ och Star Alliance linjenät. Nya rutter till Köpenhamn öppnas från Uleåborg och Vasa. Till Stockholm från Björneborg, Karleby/Jakobstad och Uleåborg.

Nya rutter:
Till Köpenhamn från:
- Uleåborg

- Vasa
Till Stockholm från:
- Björneborg

- Karleby/Jakobstad
- Ulåborg

Rutterna via Köpenhamn och Stockholm både underlättar resandet och sparar tid för passagerarna.
Köpenhamns flygstation Kastrup är Nordens största flygplats med över 21 miljoner passagerare årligen. Blue1:s tidtabeller erbjuder såväl affärs- som fritidsresenärer utmärkta förbindelser då man från Kastrup kan flyga direkt till 150 och från Stockholm till 100 destinationer ut i världen.

Blue1 flyger sedan tidigare till Köpenhamn från Helsingfors och Tammerfors samt till Stockholm från Helsingfors, Tammerfors och Vasa. SAS flyger från Åbo till Köpenhamn.

BLUE1 COMMUNICATIONS
Ytterligare information: Tom Christides, +358 40 7523131