Blue Coat lanserar marknadens första lösning för avancerad incidenthantering

Blue Coat Systems, Inc., marknadsledaren inom Business Assurance-teknologi, lanserar i dag sin nya Advanced Threat Protection-lösning.

Pressmeddelande 20 november 2013: Blue Coats nya lösning är den första att leverera ett omfattande livscykel-orienterat Advanced Threat Protection-försvar som skyddar nätverket genom att blockera kända hot, aktivt upptäcka såväl okända som befintliga sabotageprogram samt automatisera bästa praxis för incidentbegränsning efter ett intrång. Dagens företag råkar ut för allvarliga säkerhetsöverträdelser på grund av ett organisationsmässigt gap mellan de medarbetare och arbetslag som sköter den dagliga säkerheten och arbetslag som sköter det avancerade säkerhetsarbetet.  Blue Coats lösning möjliggör samarbete mellan dessa parter.

Enligt Verizon Data Breach Report tog 84 procent av alla avancerade målinriktade attacker bara sekunder, minuter eller timmar på sig att kompromettera sina mål, medan 78 procent av säkerhetsöverträdelserna tog veckor, månader eller till och med år att upptäcka. Detta gap existerar därför att traditionella säkerhetssystem är utformade i syfte att upptäcka och blockera kända hot, medan de är i stort sett blinda för de dagliga noll-dagar hot och nya sabotageprogram som förekommer. Tendensen försvåras av att arbetslag som ägnar sig åt avancerat säkerhetsarbete och som utvecklar sina säkerhetssystem i slutna miljöer, inte ges möjlighet att dela information med resten av säkerhetsorganisationen.

Blue Coats nya Advanced Threat Protection-lösning automatiserar och synkroniserar bästa praxis och teknologi med affärsprocesser och policys så att hela säkerhetsorganisationen snabbt kan upptäcka, begränsa och åtgärda avancerade hot på ett enhetligt och, inte minst viktigt, repeterbart sätt. Lösningen kombinerar sömlöst lokal och global information om hot för att omvandla okända hot till kända hot i varje steg av incidentens livscykel.

”När företag snabbt byter till nya teknologier för olika funktioner har det blivit allt viktigare att deras säkerhetsteam inser att många hot kommer att ta sig igenom deras preventiva försvarsanordningar. De behöver anpassa sig till detta och bemöta avancerade hot med ett livscykelorienterat försvar”, säger Greg Clark, vd på Blue Coat Systems. ”Med hjälp av Blue Coats Advanced Threat Protection-lösning kan säkerhetsteam se till att använda rätt strategi, följa den rätta arbetsprocessen och vidta de rätta åtgärderna före, under och efter ett säkerhetsproblem. Detta ger våra kunder möjlighet att fortsätta utveckla nya teknologier och samtidigt garantera sin verksamhets säkerhet.”

Blue Coats Advanced Threat Protection-lösning automatiserar och implementerar Blue Coat-teknologi för varje steg i incidentens livscykel, och tillhandahåller på så vis branschens erkänt bästa praxis för en livscykel av incidentrespons med begränsning, utrotning och återhämtning i enlighet med definitionerna hos USA:s National Institute of Standard and Technology (NIST). Blue Coats Advanced Threat Protection-lösning erbjuder tekniker för att:lan

1)    Upptäcka och skydda: För att förebygga hot i det vardagliga säkerhetsarbetet ger Blue Coat ProxySG-enheten realtidsskydd mot kända hot, skadliga källor och nätverk som levererar sabotageprogram. Blue Coats nya innehållsanalyssystem integreras med Proxy SG och orkestrerar skyddet mot sabotageprogram och vit-listande av program vid nätverkets anslutning mot internet, och gör det enkelt för säkerhetsansvariga att bestämma vilken webbaktivitet som ska passera genom de förebyggande säkerhetssystemen. Kontextuell information om nya hot delas lokalt och globalt i en oavbruten återkopplingskrets där kunskapen om och skyddet mot olika hot utökas med hjälp av Blue Coats Global Intelligence Network, som består av 15 000 kunder och mer än 75 miljoner användare.

2)    Analysera och lindra Okända händelser eskaleras för incidentbegränsning med hjälp av Blue Coats innehållsanalyssystem, som placerar sabotageprogram i en Sandbox-miljö och analyserar dem, samt Security Analytics Platform från Blue Coat-företaget Solera, med integrerade ThreatBLADES. I takt med att okända hotbeteenden och särdrag kartläggs av den automatiserade analysen kan dessa uppgifter delas i hela säkerhetsinfrastrukturen. På så vis stärks skyddet vid nätverkets anslutning mot internet och ger ett mer skalbart försvar. Blue Coats teknologi för analys av sabotageprogram integreras med befintliga säkerhetsmiljöer och kan fungera som mellanhand för Sandbox-lösning från tredje part, vilket ger kunder flexibiliteten att kunna välja en eller flera ytterligare lösningar för upptäckt av avancerade eller okända sabotageprogram.

3)    Undersöka och sanera Blue Coats Security Analytics Platform möjliggör avancerad hotprofilering och incidentlösning. Information om kända hot används för att utreda och sanera hela attackens omfattning, inklusive andra instanser av skadliga filer och hot som redan finns i nätverket. Information om attackens fullständiga omfattning delas i hela företagets infrastruktur samt i Blue Coats Global Intelligence Network för att automatisera upptäckten av de nya identifierade hoten redan på ”upptäcka och skydda”-stadiet.

”Fristående lösningar för specialiserad eller avancerad upptäckt av hot har svårt att jämföra underrättelser i hela säkerhetsinfrastrukturen”, säger Phil Hochmuth, programansvarig för säkerhetsforskning på IDC. ”För att kunna upptäcka och stoppa sådana attacker behöver företag utarbeta en integrerad säkerhetslösning genom att koppla samman alla olika punkter i infrastrukturen där det finns information om hot. Detta gör det möjligt att snabbare upptäcka avvikelser och lösa säkerhetsincidenter.”

”Vi ser en stor efterfrågan på effektiva livscykellösningar som upptäcker, analyserar och utrotar avancerade attacker som hotar företag”, säger Matthew Gyde, gruppchef inom säkerhet på Dimension Data. ”Blue Coats sätt att hantera ett hots livscykel med en integrerad lösning är viktigt för stora företag – i synnerhet de som inser att avancerade hot faktiskt tar sig för förbi deras befintliga anordningar, och som kämpar för att hitta ett heltäckande och effektivt sätt att hantera dessa hot.

Presskontakt Susan Rose, susan@susanrose.se, tel +46 73 300 3010

Om Blue Coat Systems

Blue Coat Systems, Inc. (NASDAQ: BCSI) tillhandahåller webbsäkerhet och lösningar för WAN-optimering till 86 procent av FORTUNE Globals 500 företag. Som marknadsledande inom säkra webb-gateways sätter Blue Coat standarden för företagssäkerhet. Dess lösningar möjliggör den synlighet, det skydd och den kontroll som krävs för att optimera och säkra flödet av information till alla användare på alla nätverk, var som helst. För ytterligare information, besök www.bluecoat.com.

Taggar:

Om oss

Om Symantec Symantec Corporation (NASDAQ: SYMC) är den globala ledaren inom internetsäkerhet som hjälper företag, myndigheter och privatpersoner att skydda sin viktigaste information, oavsett var den finns. Organisationer över hela världden vänder sig till Symantec för strategiska och integrerade lösningar för att skydda sig mot avancerade attacker som omfattar enheter, molnet och infrastrukturen. Samtidigt förlitar sig över 50 miljoner människor och familjer på Symantecs Nortonlösningar för säkerhet i hemmet och på alla sina enheter. Symantec driver ett av världens största informationsnätverk och ser därmed fler hot och skyddar allt fler kunder mot nästa generations angrepp. For mer information, besök www.symantec.com eller följ oss på Facebook, Twitter, och LinkedIn.

Media

Media