BlueFactorys GARBO tar i-mode till Europa

BlueFactorys GARBO tar i-mode till Europa Mobila underhållningsleverantören BlueFactory presenterar idag GARBO, en i-mode-liknande plattform. För mobiloperatörer innebär GARBO att de enklare och snabbare kan samla nya och fler tjänster, fakturering och kunddata på en och samma plattform. För slutanvändare möjliggör GARBO ett ökad utbud av mobila tjänster. På telekommässor i Japan och Italien presenterar idag svenska BlueFactory sin nya produkt GARBO, en plattform inspirerad av i-mode. GARBO är ett kostnadseffektivt och smart sätt för mobiloperatörerna att utnyttja sina redan befintliga system för att utveckla och erbjuda mobila tjänster. - GARBO är en öppen plattform som påminner mycket om i-mode. Det finns stora fördelar för både operatörer, användare och spelutvecklare med plattformen. Liksom i-mode möjliggör GARBO ett större utbud av tjänster, förenklar utveckling för applikationsutvecklare, ger en mer flexibel prissättning och förkortar lanseringstiden av nya tjänster, säger Soki Choi, VD på BlueFactory. I-mode är en stor succé i Japan. Antalet användare av i-mode är idag över 20 miljoner. Liksom i-mode medför GARBO att slutanvändarna bara betalar för de mobila tjänster de faktiskt använder och inte för att bara vara uppkopplad via mobilen. En annan styrka är att GARBO stödjer såväl existerande som kommande tekniker, t.ex. SMS, WAP, positionering, JAVA, 3G etc. - I-mode är otroligt stort i Japan. I GARBO har vi tagit fasta på fördelarna med i-mode och anpassat plattformen till europeiska förhållanden. Förutsättningarna finns för att utvecklingen i Europa ska bli liknande den för i-mode i Japan, säger John Wennerström, teknisk chef på BlueFactory. GARBO presenteras under telekommässan SMAU i Italien 18-19 oktober. BlueFactory finns i monter B04 tillsammans med Nordic Venture Capital Group. BlueFactory är även representerade på mässan Swedish IT Style i Tokyo, en del av svenska regeringens satsning på Japan. Ytterligare information lämnas av: Soki Choi, VD BlueFactory, tel. 08-553 410 00 (växel) John Wennerström, teknisk chef BlueFactory, tel. 08-553 410 00 (växel), john.wennerstrom@bluefactory.com Already the market leader in Sweden, BlueFactory aims to be the leading provider of mobile interactive entertainment in Europe. BlueFactory offers wireless enabling technologies, software and entertainment applications based on existing and future technologies (SMS, WAP, WIG, WEB, KJAVA, Positioning and Bluetooth). BlueFactory currently has offices in Stockholm and Hong Kong. www.bluefactory.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00710/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00710/bit0001.pdf

Om oss

BlueFactory provides solutions based on mobile technology and user behaviour. BlueFactory Systems offer Mobile Content Provisioning Software and Enterprise Solutions, whereas BlueFactory Studios offer mobile consulting services helping customers to make their company or brand mobile. The company is headquartered in Stockholm, Sweden, and has offices in Hong Kong and Chicago. BlueFactory is privately held by IT Provider, T-mobile Venture, Infocomm Investment and the founders

Dokument & länkar