Bluefish expanderar i Indien

Bluefish Pharmaceuticals, ett svenskt generika bolag, expanderar sin produktportfölj genom FoU investeringar i Indien. De kommande tre åren kommer produkter som sammanlagt säljer för över 200 miljarder kronor att tappa sina patent i Europa.

Genom globala samarbeten har Bluefish tillgång till avancerade teknologiplattformar. I kombination med rätt substanser avser Bluefish utnyttja dessa för att expandera produktportföljen med fokus på att öka innehållet av immateriella rättigheter. Initialt kommer FoU investeringarna innefatta tre områden; specialistprodukter, depot formuleringar, och kombinationsprodukter.

“Genom en ökad närvaro i Indien får vi tillgång till kompetens, kunskaper och teknologier på den indiska läkemedelsmarknaden. Inom de kommande tre åren räknar vi med att investera ca 50 miljoner kronor i olika FoU projekt” säger Karl Karlsson, grundare och VD för Bluefish Pharmaceuticals.

Bluefish har anställt Dr. Ashwani Kumar som ny VD för Bluefish India. Dr. Kumar kommer att ansvara för expansionen i Indien. Han var tidigare anställd på Medreich Pharmaceuticals, ett indiskt läkemedelsföretag där han var ansvarig för globala partnerskap. Dr. Kumar har 20 års erfarenhet från processutveckling inom kemi‐ och läkemedelsindustrin från både amerikanska och indiska företag.
“Bluefish kompetens inom marknadsföring och regulatoriska frågor i kombination med produktutveckling i Indien kommer att bli en konkurrenskraftig affärsmodell. Jag ser fram emot att bygga upp företaget i Indien som en integrerad del av Bluefish globala verksamhet”, säger Dr. Ashwani Kumar, ny VD för Bluefish India.

För mer information: Karl Karlsson, VD, tel 08‐679 50 70

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal
fonder och privata investerare.

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar