Bluefish fortsätter expansion – nyemission tillför bolaget 75 MSEK

Säkerställer likviditeten samt gradvis utökar utbudet av egenutvecklade nichade produkter

Läkemedelsbolaget Bluefish Pharmaceuticals AB – som fokuserar på generika – genomför en nyemission på 75 MSEK. Genom att säkerställa likviditeten skapas förutsättningar för en fortsatt stabil tillväxt samt möjligheter för att gradvis utöka utbudet av nischade produkter inom smalare sjukdomsområden och för regionala behandlingsprinciper.

Bolaget har idag sju formuleringsprojekt inom ett varierat antal terapiområden under egen utveckling. Den genomsnittliga försäljningspotentialen för utvecklingsprodukterna uppgår till ca 25 MSEK per produkt med en förväntad bruttomarginal på 50%. Registreringen av den första produkten förväntas påbörjas under första halvåret 2013, med planerad lansering under 2014. Resterande produkter kommer att lanseras successivt därefter.

”Genom att utöka produktportföljen med egenutvecklade produkter säkerställer vi uthållig långsiktig tillväxt inom nya marknadssegment och kan åtnjuta högre marginaler.”, säger Karl Karlsson, Bluefish VD.

För att säkerställa likviditeten samt förbättra soliditeten, genomför Bluefish en riktad nyemission till Nexttobe AB (nxt2b), ett bolag kontrollerat av Bengt Ågerup, motsvarande ett belopp på 50 MSEK samt en riktad nyemission till Gerald Engström via Färna Invest på 25 MSEK. Därutöver erbjuds möjligheten för övriga aktieägare att teckna nya aktier upp till ett belopp på 6 MSEK. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bluefish vid full teckning med 13 500 000 och aktiekapitalet med 2 700 000 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet vid full teckning till 11 822 944  kronor och antalet aktier till 59 114 720. Teckningskursen är 6 kronor för varje ny aktie. Emissionen är villkorad av årsstämmans godkännande 22 maj 2012.

”Vi är Nordens snabbast växande generikabolag. Vår omsättning och geografiska närvaro i övriga Europa ger oss tillgång till nya, spännande pan europeiska affärsmöjigheter. Tack vare vår starka plattform, effektiva organisation och flexibilitet kan vi även ta vara på lokala lukrativa affärsmöjligheter”, fortsätter Karl Karlsson.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, President & CEO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 20
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 21
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har försäljning i 19 europeiska länder och ett teknologicenter i Bangalore i Indien. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar