Bluefish kompletterar styrelsen

Bluefish Pharmaceuticals, ett svenskt generikabolag, förstärker styrelsen med branschkompetens genom rekryteringen av Erika Kjellberg Eriksson och Carl Palmstierna.

Ny ordförande blir Erika Kjellberg Eriksson, finanschef för Q-Med, ett svenskt medicinsk tekniskt bolag, med en historik av stark tillväxt genom global expansion.

Carl Palmstierna blir ny styrelseledamot i Bluefish. Carl har lång erfarenhet av hälsovårdsektorn genom sitt arbete i styrelsen för Elekta, ett svenskt medicinsk tekniskt bolag. Han bidrar även med en djup kunskap inom finansiella frågor efter att ha varit verksam inom finansbranschen under många år. Han är idag Managing Partner för ABG Sundal Collier i Sverige.

”Erikas och Carls erfarenheter från svenska bolag inom hälsovårdsektorn som utvecklats till framgångsrika globala företag är oerhört värdefulla för expansionen av Bluefish till ett europeiskt läkemedelsföretag ” säger Karl Karlsson, grundare och VD för Bluefish Pharmaceuticals.
Beslut gällande ny styrelse kommer att fattas på en extra bolagsstämma den 22 november 2007.
För mer information: Karl Karlsson, VD, tel 08-679 50 70

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal
fonder och privata investerare.

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar