Bluefish Pharmaceuticals företrädesemission tillför bolaget 50 MSEK

En preliminär sammanräkning i Bluefish Pharmaceuticals företrädesemission visar att 4 614 160 aktier har tecknats.

De aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats dem som har tecknat utan företrädesrätt i enlighet med de principer som beskrivits i kallelsen till den extra bolagsstämman. Därutöver kommer den utställda garantin av Färna Invest utnyttjas med ca 13 MSEK. Bluefish tillförs därmed genom nyemissionen ca 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bluefish med 6 249 160 och aktiekapitalet med 1 251 114 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 5 856 693 kronor och antalet aktier till 29 253 460. Nyemissionen har genomförts i syfte att säkerställa bolagets fortsatta expansion av produktportföljen samt lansering i nya marknader.

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera