Bluefish Pharmaceuticals konvertibelemission tillför bolaget 35 MSEK

Bluefish Pharmaceuticals har slutfört emissionen av konvertibler vilket tillför bolaget 35 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Konvertiblerna kommer att ges ut i samband med att ärendet har blivit registrerat hos Bolagsverket. Vid fullt utnyttjande av samtliga konvertibler kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 840 196 kronor genom utgivandet av högst 4 200 980 nya B aktier. Konvertibelemissionen har genomförts i syfte att säkerställa det ökade behovet av rörelsekapital som uppstår i samband med lanseringen av bolagets produktportfölj i ytterligare marknader.

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera