Bluefish Pharmaceuticals köper generika-portfölj

– Breddar med nordiska nischprodukter från BioPhausia

Läkemedelsbolaget Bluefish Pharmaceuticals AB – som fokuserar på generika - har köpt BioPhausia AB:s dotterbolag BMM Pharma AB. Bluefish ökar därmed värdet på nuvarande produktportfölj genom att komplettera med nischade generiska läkemedel. I köpet ingår ej personal. Bluefish betalar 26 Mkr för aktierna i BMM Pharma AB och ytterligare cirka 12 Mkr för varulagret.

Bluefish har sedan starten 2005 haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Med det nu breddade produktutbudet stärker Bluefish sin marknadsnärvaro ytterligare på viktiga lokala marknader i Norden.

– Köpet av BMM Pharma är strategiskt viktigt för vår fortsatta expansion. Tack vare vår starka plattform, effektiva organisation och flexibilitet kan vi även ta vara på lokala lukrativa affärsmöjligheter, som förvärvet av BMM. Vi stärker vår konkurrenskraft och ökar vår marginal, säger Karl Karlsson koncernchef och grundare av Bluefish.

Den köpta portföljen består av 19 läkemedel, varav de flesta finns representerade inom smärta-/inflammation- och mag-/tarmområdet. Sammantaget gör det att Bluefish har 68 produkter, varav 41 lanserats till slutkund.

Bluefish räknar med att köpet av BMM Pharma på årsbasis kommer att öka omsättningen med cirka 30 Mkr. I år förväntas omsättningen – exklusiva förvärvet av BMM Pharma - öka till cirka 150 Mkr från 92,7 Mkr 2010. Förvärvet finansieras av ett lån på 40 Mkr från Färna Invest AB, som även har ingått garantiavtal för en nyemission till bolaget på motsvarande belopp.

– Vi är Nordens snabbast växande generikabolag. Vår omsättning och geografiska närvaro i övriga Europa ger oss tillgång till nya, spännande pan-europeiska affärsmöjigheter. Med etableringen av vår europeiska försäljningsorganisation är det lätt att addera ytterligare produkter, fortsätter Karl Karlsson.

För ytterligare information kontakta:

Karl Karlsson, VD och koncernchef, tel 08-51911600

Susanna Urdmark, Finanschef, tel 08-51911600

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har försäljning i 19 europeiska länder och ett teknologicenter i Bangalore i Indien. Produktportföljen består av 49 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar