Bluefish vinner upphandling i Spanien

Två-års kontrakt för onkologi produkter i Andalusien

Bluefish har valts ut som exklusiv leverantör av fyra produkter inom onkologi-området för ett två-års kontrakt i Andalusien. Produkterna är Anastrozole 1mg, Bicalutamide 50mg, Bicalutamide 150mg och Letrozole 2.5mg. De första leveranserna är planerade till början av 2014. En extra nettoomsättning från kontraktet uppskattas till ca 15 MSEK per år.

Medan upphandlingar av läkemedel är ett vedertaget förfarande i resten av Europa är Andalusien hittills den enda av Spaniens 17 olika regioner som tillämpar upphandlingar.

Bluefish har framgångrikt byggt marknadsandelar i viktiga europeiska marknader genom att erbjuda högkvalitativa generiska läkemedel. Genom att aldrig kompromissa om produktkvalitet eller patientsäkerhet, marknadsför vi våra produkter innovativt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med ambitionen att göra moderna läkemedel tillgängliga åt fler.

Bluefish har sin huvudsakliga försäljning i Europa. Vår produktportfölj består av 80 produkter och växer.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar