Bluefish kompletterar styrelsen

Bluefish Pharmaceuticals, ett svenskt generikabolag, förstärker styrelsen med branschkompetens genom rekryteringen av Erika Kjellberg Eriksson och Carl Palmstierna.

Ny ordförande blir Erika Kjellberg Eriksson, finanschef för Q-Med, ett svenskt medicinteknikbolag, med en historik av stark tillväxt genom global expansion.

Carl Palmstierna blir ny styrelseledamot i Bluefish. Carl har lång erfarenhet av hälsovårdsektorn genom sitt arbete i styrelsen för Elekta, ett svenskt medicinteknikbolag. Han bidrar även med en djup kunskap inom finansiella frågor efter att ha varit verksam inom finansbranschen under många år. Han är idag Managing Partner för ABG Sundal Collier i Sverige.

”Erikas och Carls erfarenheter från svenska bolag inom hälsovårdsektorn som utvecklats till framgångsrika globala företag är oerhört värdefulla för expansionen av Bluefish till ett europeiskt läkemedelsföretag ” säger Karl Karlsson, grundare och VD för Bluefish Pharmaceuticals.

Beslut gällande ny styrelse kommer att fattas på en extra bolagsstämma den 22 november 2007.

Prenumerera

Dokument & länkar