BMC Software lanserar det första integrerade Data Management verktyget som klarar alla större ledande databaser från ett

BMC Software lanserar det första integrerade Data Management verktyget som klarar alla större ledande databaser från ett webbaserad gränsnitt Sänker IT-avdelningens kostnader genom att mer data kan hanteras med mindre resurser BMC förstärker sin ledning inom Data Management (enligt IDC) genom lanseringen av en ny version av SmartDBA. Den nya versionen innebär ett signifikant steg på vägen mot enklare och mer kraftfull administration av ett företags databaser. Från ett webbaserad gränssnitt kan administratörerna hantera alla vanligen förekommande databassystem på marknaden, som till exempel DB2 Universal Database för z/OS, OS/390, Unix, Windows och Linux samt Oracle, Sybase och SQL Server. SmartDBA är ett verktyg som gör det möjligt att proaktivt upptäcka, förhindra och lösa problem innan de stör affärsverksamheten. Därigenom kan IT-avdelningar bättre hantera en organisations viktigaste resurs - dess information. Denna lansering är en milstolpe inom BMC Softwares tidigare lanserade strategi för hur företag ska kunna sänka sina kostnader för datahanteringen. Målet med strategin är att öka interoperabiliteten och integrationen mellan de olika verktyg som används för administrera stordatorbaserade och distribuerade databassystem genom att integrera dem i BMC Softwares webbaserade lösning SmartDBA. Målsättningen är att reducera behovet av experter inom varje databasmotor genom att applicera generella DBA-kunskaper över alla databaser, oavsett leverantör. "För att företag bättre ska kunna synkronisera IT-verksamheten med affärsverksamhetens krav är bättre kontroll på företagets information en nyckelkomponent. Med nya SmartDBA bygger vi vidare på våra Data Management-verktyg och ger kunderna lösningar som gör att IT- verksamheten aktivt kan bidra till att uppnå målen i affärsverksamheten, bland annat genom att låta företag göra mer med mindre resurser", säger Mattias Ahlberg, Software Consultant på BMC Software. Fler nyheter från BMC BMC Software lanserar också nya verktyg för databasdistribution för stordatormiljö och distribuerad miljö. · Database Administration for DB2 v2.1 har fått förstärkta funktioner för parallell exekvering av uppgifter. Därigenom kan tidsåtgången för batchjobb reduceras genom att driva flera parallella uppgifter inom ett och samma subsystem, eller genom att distribuera ut jobb på outnyttjade resurser i företagets nätverk. Det gör att företag bättre kan utnyttja sina resurser. · Database Administration for DB2 v2.2 bryter igenom gränsen på 32KB för att hantera stora binära objekt (LOB - Large Binary Objects). Nu blir det enklare att hantera applikationer som använder LOB, till exempel inom bilder, video, ljud etc som ofta är svåra att administrera på grund av dess storlek och typ. Den nya versionen kommer att finnas tillgänglig från och med januari 2004 och kommer at hantera LOB som vilket annat objekt som helst i databasen vilket gör det möjligt att administrera och migrera strukturer med LOB-objekt utan att använda specialverktyg. · Application Performance for DB2 V2.1 innehåller en rad förbättringar och nya funktioner som markant ökar prestanda och användbarheten för DB2-miljöer. Bland förbättringarna inom prestanda finns bland annat en ny funktion för att hämta DB2-information med mindre påverkan på DB2-databasens prestanda. DB2 Explain funktionen har förstärkt ytterligare. · SmartDBA Performance Solution for DB2 UDB, v2.6 är en kraftfull webbaserad lösning som hjälper databasadministratörer upptäcka, diagnostisera och åtgärda prestandaproblem i DB2 UDB databaser. SmartDBA Performance Solution innehåller diverse verktyg för att hantera olika aspekter på hur databaserna fungerar. Bland dessa finns Database Administration, Database Monitoring, SQL Tuning and Space Management. SmartDBA for DB2 UDB ger databasadministratörerna alla de funktioner som behövs för att hantera databaser i DB2 UDB-miljö. Den senaste versionen har även stöd för 64-bitarsversionen av DB2 UDB, integration med IBMs Online Reorganization och förbättrad administration i form av bättra sökfunktioner och formatering och färgkodning av SQL-text. BMC Software SmartDBA spelar en central roll i BMC Softwares koncept Business Service Management, där man kontinuerligt arbetar med använda IT-resurserna för att nå affärsmålen så att ledningsgrupper och affärsansvariga förstår hur IT bidrar och påverkar verksamheten. SmartDBA hanterar företagets data på ett intelligent sätt och gör det möjligt att proaktivt undvika störningar I både IT-driften och där affärsverksamhetens förändringar även ändrar IT-verksamhetens förutsättningar. För mer information om SmartDBA, gå till www.bmc.com/solutions/database/. För ytterligare information om BMC Softwares verktyg Smart DBA kontakta: Mattias Ahlberg, BMC Software, mattias_ahlberg@bmc.com tel: +46 8 544 963 00 Om BMC Software BMC Software, Inc. [NYSE:BMC] fokuserar på att säkerställa affärstillgänglighet för sina kunder genom att hjälpa dem att bl a förbättra sin service och minska sina kostnader. BMC Software leverarar Business Service Management och lösningarna överbryggar företagssystem, applikationer och databaser. BMC Software grundades 1980 och har kontor världen över. Bolaget ingår i S&P 500, och hade intäkter på cirka 1,3 miljarder dollar för räkenskapsåret 2002. Gå in på http://www.bmc.com/för att läsa mer. BMC Software, the BMC Software logos, and all other BMC Software product or service names are registered trademarks or trademarks of BMC Software, Inc. All other trademarks or registered trademarks belong to their respective companies. © 2003, BMC Software, Inc. All rights reserved. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar