Bodyflight Sweden AB: Nyemission inför planerad notering på AktieTorget övertecknad

Den 25 april 2018 avslutades teckningstiden i Bodyflight Sweden AB:s (”Bodyflight”) nyemission om högst 21 MSEK inför planerad notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 21,4 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 102 procent. Bodyflight tillförs genom nyemissionen således 21 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Genom nyemissionen tillförs bolaget även cirka 300 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 2 maj 2018. Första dag för handel på AktieTorget är beräknad att bli den 24 maj 2018.

VD Markus Wiborg kommenterar:

”Jag vill rikta ett stort tack till alla som visat intresse genom aktieteckning i Bodyflight och jag vill samtidigt varmt välkomna nya aktieägare. Bodyflight står nu väl rustat för att finansiera expansionen med en vindtunnel i Göteborg, vilken beräknas vara färdigställd under det fjärde kvartalet 2018.”

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 21,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 102 procent. Detta innebär att 3 000 000 aktier nyemitteras. Bodyflight tillförs genom nyemissionen 21 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Tilldelning har skett i enlighet tilldelningsprinciperna i bolagets memorandum.

Planerad notering på AktieTorget

Första dag för handel på AktieTorget är planerad att bli den 24 maj 2018. Bodyflights aktier kommer att handlas under kortnamnet ”BODY” och aktien har ISIN-kod SE0011089929.

Antal aktier och aktiekapital

När Bodyflights nyemission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 9 998 200 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 999 820 SEK.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Bodyflight i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 10

www.sedermera.se 

För mer information om Bodyflight, vänligen kontakta: 

Markus Wiborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus.wiborg@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight planerar under det fjärde kvartalet 2018 att expandera sin verksamhet med en färdigställd vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Om oss

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Prenumerera

Dokument & länkar