Idag inleds handeln i Bodyflight Sweden AB:s aktier på Spotlight Stock Market

Bodyflight Sweden AB:s (”Bodyflight”) nyemission avslutades den 25 april 2018 och tillförde bolaget 21 MSEK före emissionskostnader. Idag, den 24 maj 2018, inleds handeln i Bodyflights aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under handelsbeteckningen BODY och har ISIN-kod SE0011089929.

Övertecknad nyemission inför notering

Noteringen på Spotlight Stockmarket har föregåtts av en nyemission som tillfört bolaget 21 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska finansiera bolagets vindtunnel i Göteborg. Det totala antalet aktier i Bodyflight kommer när samtliga aktier registrerats på Bolagsverket att uppgå till 9 998 200 stycken och aktiekapitalet till 999 820,00 SEK.

VD Markus Wiborg kommenterar:

”Vi är i full gång med byggnadsaktiviteterna i Göteborg – aktiviteter vi kan skrida till verket med mycket tack vare intresset i vår nyligen genomförda nyemission. Vi är tacksamma och stolta över utfallet och ser framemot den spännande framtid som väntar – både för verksamheten i sig och som noterat bolag.”


Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Bodyflight i samband med nyemissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

E-post: info@sedermera.se

Telefon: +46 40 615 14 10

www.sedermera.se 

För mer information om Bodyflight, vänligen kontakta: 

Markus Wiborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus.wiborg@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight planerar under det fjärde kvartalet 2018 att expandera sin verksamhet med en färdigställd vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Om oss

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Prenumerera

Dokument & länkar